Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pomoc onkologicky chorým

Dátum: 02.09.2019
Autor: Mesto Lipany
Počet videní: 709
Pomoc onkologicky chorým

Komunitná nadácia Modrá Torysa otvára 2. ročník programu, v ktorom podporí  ľudí, ktorí sa ocitli v núdzi kvôli onkologickému ochoreniu. Onkologicky chorí ľudia, ktorí majú záujem získať jednorazový príspevok do výšky 500 eur vyplnia žiadosť o poskytnutie príspevku a spolu s lekárskou správou (najviac 6 mesiacov starou) ju doručia na Sociálne oddelenie pri MsÚ v Lipanoch alebo poštou  doporučene na adresu nadácie  najneskôr do 20. septembra 2019. Pri posudzovaní sa zohľadňuje štádium ochorenia a sociálna situácia rodiny, pričom budú uprednostnení žiadatelia, ktorí ešte podporu z tohto programu nezískali. V priebehu októbra budú všetci žiadatelia informovaní o výsledku posudzovania, budú vyplatené granty úspešným uchádzačom a následne musia úspešní žiadatelia zdokladovať využitie schválených peňazí.

Ďalšie informácie o programe a formuláre žiadosti sú dostupné  na internetových stránkach TU a mesta, prípadne u správkyne nadácie na tel. čísle 0905360430.  Nadácia opäť prerozdelí sumu 14 000 eur, ktorú získala od Ministerstva financií SR  v rámci dotácie z rezervy vlády Slovenskej republiky. V minulom roku bolo z programu podporených 34 žiadateľov v sume 14 000 eur, priemerne vo výške 400 eur.


POMOC ĽUĎOM V NÚDZI KVOLI ONKOLOGICKÉMU OCHORENIU – Súhrn informácií

Uzávierka prijímania žiadostí:   20. september 2019 - Sociálne oddelenie MsÚ v Lipanoch alebo doporučene poštou na adresu: Komunitná nadácia Modrá Torysa, Sládkovičova 11, 082 71 Lipany

Žiadateľ odovzdáva:     

1. kompletne vyplnenú žiadosť (! Uviesť telefonický kontakt)

2. kópiu lekárskej správy preukazujúcej onkologické ochorenie( max. 6 mesiacov stará)

3.  podpísaný súhlas so spracovaním osobných údajov

(Doklad o príjmoch rodiny sa neodovzdáva, nadácia môže v procese posudzovania vyzvať žiadateľa predložiť.)

Kritériá posudzovania:                

1. Sociálna situácia rodiny

2. Stav ochorenia

3. Uprednostnení sú žiadatelia, ktorí nedostali podporu z programu  v minulom roku

Maximálna výška príspevku:  500 eur

Oznámenie výsledkov: do 30. septembra 2019 (nadácia oznámi výsledok posudzovania telefonicky)

Zdroj:  Dotácia Vlády SR

Povinnosť úspešných žiadateľov: zdokladovať  vyplatenú sumu bločkami, faktúrami v celej vyplatenej sume . Prostriedky získané z tohto grantu môžu byť použité len na lieky, výživové doplnky, liečbu, špeciálne výdavky súvisiace s ochorením, dopravu na vyšetrenia, liečbu (max. 30 eur/mes.), bežné náklady na bývanie a energie a bežné výdavky na stravu, hygienu, oblečenie a obuv (max. vo výške 50% grantu). Všetky doklady musia byť v dátumoch 1.9.2019 – 10.12.2019.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.