Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Inventarizácia stromov

Dátum: 19.06.2017
Autor: Mesto Lipany
Počet videní: 1324
Inventarizácia stromov

V mestskom parku v Lipanoch sa apríli inventarizácia drevín. Jej cieľom bolo zhodnotenie zdravotného stavu a kompozície a bude slúžiť ako podklad pre vypracovanie ideovej štúdie a projektovej dokumentácie pre riešenie sadovníckych úprav parku v Lipanoch.

Základný prieskum prebiehal v teréne. Práca pozostávala v odbornom posúdení drevín a zaznamenaní vegetačných prvkov do podkladových materiálov. Na základe posudzovania bola vypracovaná dendrologická mapa, inventarizačná tabuľka a súhrnná správa. V týchto materiáloch je zaznačená lokalizácia drevín a ich aktuálny stav.  

Prieskumom bolo zistené, že v lokalite sa nachádza 85 ks stromov a 11 ks krov. Dominantnými a kostrovými drevinami je lipa malolistá a veľkolistá, brest horský, javor mliečny a sofora  japonská. Drevinám bola pridelená sadovnícka hodnota vyjadrená stupnicou od SH1 - SH5 a spoločenská hodnota vyjadrená finančne. Najcennejšie dreviny sa nachádzajú v okolí kostola, kde majú dostatok priestoru pre rast. Dreviny najviac poškodené rastú v západnej a severnej časti parku, kde sú vystavené exhalátom a nepriaznivým klimatickým podmienkam. To sa odráža na ich zdravotnom stave a statike. Niektoré z týchto drevín budú určené na výrub, aby sme predišli degradačným procesom. Vyčíslená spoločenská hodnota drevín určených na výrub, by mala byť postupne preinvestovaná do náhradnej vyhovujúcej výsadby.

Ošetrenie porastu  bude zverené odborníkom, ktorí urobia presvetľovací stabilizačný rez a odstránia mŕtve drevo, poprípade zredukujú koruny.

Bližšie informácie budú sprístupnené na web stránke mesta Lipany alebo budú k nahliadnutiu na Mestskom úrade v Lipanoch.

 

Ing. Katarína Beňová

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.