Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zverejnenie zámeru nájmu nebytového priestoru z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Dátum: 09.03.2021
Autor: Mesto Lipany
Počet videní: 660
Zverejnenie zámeru nájmu nebytového priestoru z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Nebytový priestor s výmerou 19,20 m² na Nám. sv. Martina 39

Mesto Lipany zverejňuje zámer nájmu nebytového priestoru z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.


Predmetný nebytový priestor má výmeru 19,20 m² a tomu zodpovedajúci pomer na spoločných priestoroch 11,13 m² v budove, ktorá sa nachádza v meste Lipany, na Námestí sv. Martina, je označená súpisným číslom 718, orientačným číslom 39, postavená je na pozemku parcela registra C, parcelné číslo 909/2 ako iná budova a podľa údajov Okresného úradu Sabinov, katastrálneho odboru je ako jej výlučný vlastník v 1/1 evidované na liste vlastníctva č. 1375 mesto Lipany spoločnosti GLOBAL DIAMONDS s.r.o., Námestie sv. Martina 708/30, 082 71 Lipany, IČO: 53081285 .


Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že mesto Lipany má záujem v súlade so zásadou hospodárnosti prenajať tento nebytový priestor a mať z jeho nájmu príjem a o tento nebytový priestor nebol doteraz pri využití iných spôsobov výberu nájomcu prejavený záujem. Prenajatím nebytového priestoru spoločnosti GLOBAL DIAMONDS s.r.o., so sídlom Námestie sv. Martina 708/30, 082 71 Lipany, IČO 53081285 na účel poskytovania služieb súvisiacich s produkciou fotografií a videí dôjde zároveň k rozšíreniu služieb, ktoré budú k dispozícii obyvateľom mesta Lipany.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.