Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zverejnenie zámeru prevodu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Dátum: 25.03.2021
Autor: Mesto Lipany
Počet videní: 442
Zverejnenie zámeru prevodu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru prevodu majetku.

Mesto Lipany zverejňuje zámer prevodu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa na základe uznesenia č. 28/2021/IX.6 zo dňa 25.3.2021. Zámerom je predaj pozemku v k.ú. Lipany, reg. reg.KN C, p.č. 81/9 – zastavaná plocha o výmere 343 m2 , vedený na LV 4445 z dôvodu hodného osobitného v zmysle § 9a odst. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí pre:
a) Stanislava Bakoňa a manželku Gabrielu Bakoňovú, rod. Dvorčšákovú, bytom Nám. Sv. Martina 711/46, Lipany v podiele 70/363 z 343 m2,
b) Jozefa Petríka a manželku Mgr. Andreu Petríkovú, rod. Bedlovičovú, bytom Nám. Sv. Martina 711/46 Lipany v podiele 69/363 z 343 m2,
c) Ladislava Kolcuna a manželku Jarmilu Kolcunovú, rod. Pustayovú, bytom Nám. Sv. Martina 711/46, Lipany v podiele 50/363 z 343 m2 a
d)  Miroslava Bujňáka, bytom Nám. Sv. Martina 711/46, Lipany v podiele 52/363 z 343 m2.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že bytové jednotky v bytovom dome sú vo vlastníctve fyzických osôb a časť pozemku pod bytovým domom je vo vlastníctve mesta.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.