Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zverejnenie zámeru prevodu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Dátum: 03.06.2021
Autor: Mesto Lipany
Počet videní: 736
Zverejnenie zámeru prevodu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru prevodu majetku.

Mesto Lipany zverejňuje zámer prevodu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa na základe uznesenia č. 30/2021/VI/7 zo dňa 27.05.2021

zámer predaja pozemku podľa § 9a ods.8 písm. e/ zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v k.ú. Lipany,

  1. KN C č. 2680/151, záhrada o výmere 22 m2 podľa GP 109/2021 vyhotoveného Matejom Andraščíkom dňa 26.05.2021 za cenu 23 €/m2 a za náklady vynaložené na predaj pre Lukáš Greš a Mgr. Mária Grešová, bytom Lipany z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
  2. KN C č. 2680/150, záhrada o výmere 74 m2 podľa GP 109/2021 vyhotoveného Matejom Andraščíkom dňa 26.05.2021 za cenu 23 €/m2 a za náklady vynaložené na predaj pre Viera Šándorová, rod. Beskydová, bytom Lipany z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
  3. KN C č. 2680/149, záhrada o výmere 76 m2 podľa GP 109/2021 vyhotoveného Matejom Andraščíkom dňa 26.05.2021 za cenu 23 €/m2 a za náklady vynaložené na predaj pre Miroslav Beskyd a Martina Beskydová bytom Lipany z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
  4. KN C č. 2680/148, záhrada o výmere 83 m2 podľa GP 109/2021 vyhotoveného Matejom Andraščíkom dňa 26.05.2021 za cenu 23 €/m2 a za náklady vynaložené na predaj pre Peter Andraščík a Helena Andraščíková, rod. Cvancigerová, bytom Lipany z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
  5. KN C č. 2680/73, záhrada o výmere 87 m2 podľa GP 109/2021 vyhotoveného Matejom Andraščíkom dňa 26.05.2021 za cenu 23 €/m2 a za náklady vynaložené na predaj pre Michal Reľovský, bytom Čirč a Martina Reľovská, rod. Fanclíková, bytom Lipany z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemky sú priľahlé k pozemkom žiadateľov, ako aj potreba dodržania jednotnej línie ukončenia pozemkov na Rovinkách.

V Lipanoch 03.06.2021

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.