Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zverejnenie zámeru prevodu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Dátum: 03.06.2021
Autor: Mesto Lipany
Počet videní: 534
Zverejnenie zámeru prevodu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru prevodu majetku.

Mesto Lipany zverejňuje zámer prevodu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa na základe uznesenia č. 30/2021/VI/9 zo dňa 27.05.2021

zámer predaja pozemku podľa § 9a ods.8 písm. e/ zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v k.ú. Lipany, KN C č. 581/31, zastavaná plocha o výmere 86 m2 a KN C č. 1460/19, vodná plocha o výmere 14 m2, podľa GP č. 63/2021 vyhotoveného Matejom Andraščíkom dňa 17.05.2021 za cenu stanovenú znalcom a za náklady vynaložené na predaj pre Peter Pariľák a Katarína Pariľáková bytom Lipany z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok je priľahlý k pozemkom vo vlastníctve žiadateľov, a pre Mesto Lipany nie je využiteľný.

V Lipanoch 03.06.2021

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.