Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zverejnenie zámeru nájmu nebytového priestoru z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Dátum: 09.06.2021
Autor: Mesto Lipany
Počet videní: 444
Zverejnenie zámeru nájmu nebytového priestoru z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru nájmu nebytového priestoru

Mesto Lipany zverejňuje zámer nájmu nebytového priestoru z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Nebytový priestor má výmeru 43,93 m² a podiel na spoločných priestoroch 8,34 m², nachádza sa na prízemí v budove, ktorá je v meste Lipany, na Námestí sv. Martina, označená súpisným číslom 579, orientačným číslom 9, postavenej na pozemku parcela registra C, parcelné číslo 694/2. Podľa údajov Okresného úradu Sabinov, katastrálneho odboru je výlučným vlastníkom uvedeného nebytového priestoru v 1/1 evidované na liste vlastníctva č. 1375 Mesto Lipany. Predmetom zámeru je prenajať tento nebytový priestor spoločnosti PROTETIKA, a.s., so sídlom Bojnická 10, 823 65 Bratislava, IČO: 31 322 859, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 428/B na jeden deň v týždni.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že Mesto Lipany má záujem v súlade so zásadou hospodárnosti prenajať tento nebytový priestor spoločnosti PROTETIKA, a.s., pre ortopedického technika a tak zlepšiť dostupnosť výroby zdravotníckych pomôcok pre obyvateľov mesta.

V Lipanoch 9.6.2021

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.