Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zverejnenie zámeru predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Dátum: 08.07.2021
Autor: Mesto Lipany
Počet videní: 537
Zverejnenie zámeru predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru predaja pozemku.

Mesto Lipany zverejňuje zámer predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa na základe uznesenia MsZ č. 31/2021/IV/10 zo dňa 24.06.2021

zámer predaja pozemku v k.ú. Lipany, KN C č. 1177/32, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 199 m2 podľa Geometrický plán č. 121/2021 vyhotovený spoločnosťou GEODET SABINOV s.r.o. dňa 03.06.2021, záznam podrobného merania 2245, overený Okresným úradom Sabinov, katastrálny odbor dňa 15.06.2021 pod č. G1-400/2021 za cenu 14,- Eur/m2 a za náklady vynaložené na predaj pre Zuzana Dvorščáková v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9, odst. 2 písm. a) v spojení s § 9a ods. 8 písm. e).

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok je zastavaný rodinným domom vo vlastníctve žiadateľky a je prihradený k pozemku vo vlastníctve žiadateľky, a pre Mesto Lipany je nepotrebný.

V Lipanoch 08.07.2021

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.