Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zverejnenie zámeru nájmu nebytového priestoru z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Dátum: 14.07.2021
Autor: Mesto Lipany
Počet videní: 605
Zverejnenie zámeru nájmu nebytového priestoru z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru nájmu nebytového priestoru

Mesto Lipany zverejňuje zámer nájmu nebytového priestoru z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Nebytový priestor má výmeru 47,10 m² a tomu zodpovedajúci pomer na spoločných priestoroch má výmeru 2,00 m². Nebytový priestor sa nachádza na prízemí budovy pre šport a rekreačné účely (tribúna), ktorá sa nachádza v meste Lipany, na Kpt. Nálepku, je označená súpisným číslom 642, orientačným číslom 9, postavená je na pozemku parcela registra C, parcelné číslo 672/4 a podľa údajov Okresného úradu Sabinov, katastrálneho odboru je ako jej výlučný vlastník v 1/1 evidované na liste vlastníctva č. 1375 mesto Lipany. Nebytový priestor má byť Zuzane Rakašovej - POTRAVINY, Komenského 119/7, 082 71 Lipany, IČO: 50684680 za účelom poskytovania služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu počas zápasov ŠK Odeva Lipany ako domáceho tímu. Nájomný vzťah by bol na dobu určitú počas aktuálnej futbalovej sezóny a mesačné nájomné by bolo v paušálnej výške 30,00 eur s ohľadom na obmedzenú dobu nájmu.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že mesto Lipany má záujem v súlade so zásadou hospodárnosti prenajať tento nebytový priestor a mať z jeho nájmu príjem. Prenajatím nebytového priestoru Zuzane Rakašovej – POTRAVINY, Komenského 119/7, 082 71 Lipany, IČO: 50684680 na účel poskytovania služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu počas zápasov ŠK Odeva Lipany ako domáceho tímu dôjde k zhodnoteniu majetku mesta a zlepšeniu podmienok počas futbalových zápasov v meste Lipany. Nájomné bude splatné mesačne v paušálnej výške 30,00 eur s ohľadom na obmedzenú dobu nájmu.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.