Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zverejnenie zámeru zámeny pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Dátum: 09.08.2021
Autor: Mesto Lipany
Počet videní: 754
Zverejnenie zámeru zámeny pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru zámeny pozemkov

Mesto Lipany zverejňuje zámer zámeny pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa na základe uznesenia MsZ č. 32/2021/II/9.b) zo dňa 29.07.2021

zámer zámeny pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9 ods. 2 písm. a) v spojení s § 9a, odst. 8, písm. e), a to pozemku KN C č. 1475 o výmere 421 m2, vodná plocha, zapísaný na LV č. 232, vo vlastníctve Štefana Majtnera, za pozemky KN C č. 715/3 o výmere 4 m2, zastavaná plocha a nádvorie a KN C č. 1402/49 o výmere 43 m2, zastavaná plocha a nádvorie, vytvorené z parcely KN C č.1402/7 o výmere 483 m2, zastavaná plocha a nádvorie, zapísanej na LV č. 3829 vo vlastníctve Mesta Lipany, s doplatkom za rozdiel vo výmere vo výške 23 Eur/m2.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je je, že cez pozemok KN C č. 1475 sa dostáva dažďová voda z lokality Centrum - južná časť, nové parkoviská, popod železničnú trať do rieky Torysa a ktorý je pre Mesto Lipany z tohto dôvodu strategický. Pozemky KNC 1402/49 a KNC č. 715/3 sú priľahlé k pozemkom žiadateľa a pre Mesto Lipany nie sú potrebné.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.