Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Africký mor ošípaných

SÚBOR
Dátum: 01.10.2021
Autor: Mesto Lipany
Počet videní: 908
Africký mor ošípaných

Rozhovor s pánom Angelovičom

Spýtali sme sa za vás...

V poslednom období sa aj v našom okolí objavili informácie o nebezpečnom africkom more ošípaných, nebezpečnej vírusovej choroby. Preto sme predsedovi Poľovníckeho združenia Demjanka 2, ktoré pôsobí v našom okolí, pánovi Angelovičovi, položili niekoľko otázok:


Na úvod nám predstavte vaše poľovnícke združenie (PZ). Aké úlohy plníte ako členovia tohto združenia?

Naše PZ Demjanka 2 má 42 členov. Našou prvoradou úlohou je ochraňovať a zveľaďovať revír PZ a starať sa o žijúcu zver v tomto revíri. Taktiež je potrebné starať sa o políčka, ktorých úlohou je čo najviac znižovať škody spôsobené zverou na poľnohospodárskych plodinách. Dôležité je aj čistenie chodníkov, stavba, ochrana a oprava poľovných zariadení a nakoniec aj selektívny odstrel, ktorý je podľa presne schválených pravidiel plánu chovu a lovu zveri. Rovnako tak sa snažíme o znižovanie počtu stavov škôd v našom revíri.

 

Ktorá lokalita patrí pod vaše PZ?

Celková výmera PZ je 5275 hektárov. Patríme do poľovnej oblasti Levočského pohoria. Naše združenie sa nachádza v katastrálnom území mesta Lipany a okolitých obcí Krivany, Torysa, Oľšov, Šarišské Dravce, Poloma, Krásna Lúka, Vislanka, Ďurková, Pusté Pole a Kamenica.

 

Aktuálnou témou, ktorá zaujíma verejnosť je AMO (Africký mor ošípaných). Aká je situácia v našom regióne a vo vašom poľovnom revíri? Koľko pozitívnych kusov ste zaznamenali?

AMO – africký mor ošípaných je vírusová, vysoko vírusová infekcia domácich ošípaných, európskych diviakov, amerických diviakov a divo žijúcich sviňovitých. Prejavuje sa rýchlym priebehom, vysokými horúčkami, celkovou apatiou, slabosťou, hnačkami, pneumóniou a krvácaniami rôznej veľkosti a tvaru v podkoží, na slizniciach a v tkanivách rôznych orgánov. Vyznačuje sa vysokou morbiditou a mortalitou. Všetky poľovné revíry v Sabinovskom okrese sa nachádzajú v infikovanej oblasti AMO. V našom poľovníckom združení (PZ) Demjanka 2 bol prvý monitorovaný prípad úhynu diviaka na AMO bol zaznamenaný 13. mája 2021 v lokalite Baruošov a do dnešného dňa bolo zaznamenaných celkovo 9 ks pozitívnych prípadov na AMO. V prípade, že u domácej ošípanej nastane úhyn je potrebné to rovnako nahlásiť na veterinárnu správu. Pri potvrdení úhynu domácej ošípanej na AMO sa zabezpečí depopulácia ohniska. Prvý tohtoročný prípad AMO medzi ošípanými bol potvrdený vo veľkochove v júni 2021. Chovateľ spolu s veterinármi nemali inú možnosť, ako všetkých 7500 ošípaných utratiť, aby zabránili ďalšiemu šíreniu nákazy. Pre chovateľov ošípaných sa odporúča robiť preventívne opatrenia, ktoré chránia ošípané pred AMO. Nimi sú pred vstupom na farbu sa prezuť a prezliecť, dezinfikovať vybavenie, zabrániť kontaktu s diviakmi a používať kvalitné krmivo. Ak sa spozorujú akékoľvek príznaky typické pre AMO je potrebné čo najskôr kontaktovať veterinára. Aj keď táto infekčná choroba je nebezpečná pre diviakov a ošípaných, no pre človeka je neškodná.

 

Ak sa niečo také vyskytne, ako sa ďalej postupuje?

Keď niekto nájde úhyn diviaka, v žiadnom prípade sa ho nesmie dotýkať ani nijakým spôsobom s ním manipulovať. Následne by mal daný nález čo najskôr nahlásiť predsedovi PZ alebo poľovnému hospodárovi PZ. Ten následne zabezpečí označenie uhynutého kusu plombou a jeho prevoz do zberného kontajnera vyčleneného Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR. Odoberú sa vzorky z úhynu, ktoré sa doručia na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Prešov. Tá následne spraví rozbor a vydá rozhodnutie, či bola daná vzorka pozitívna alebo negatívna. Ak sú vzorky pozitívne, zabezpečí sa dezinfekcia infikovaného miesta úhynu a taktiež sa dezinfikuje odev a obuv. Po oznámení výsledku vzoriek nájdený úhyn preberie kafilérne vozidlo a zberný kontajner sa znova dezinfikuje. Tento postup platí aj pri pozitívnom kuse, ktorý bol ulovený.

 

Aké opatrenia sú prijaté proti šíreniu AMO?

Pre verejnosť platia opatrenia vydané Slovenskou poľovníckou komorou. Ide o pohybovanie sa po vyznačených cestičkách, nechytať nájdené diviaky, počas prechádzky v lese psa držať na vôdzke a nájdené kusy telefonicky oznámiť. Keďže sa diviačia zver v infikovaných oblastiach loví aj počas pandémie, z dôvodu znižovania šíreniu nákazy AMO platí pre verejnosť aj obmedzenie pobytu v lese v skorých ranných a neskorých večerných hodinách.

 

Zaznamenávate v našom okolí aj zvýšený výskyt vlkov alebo medveďov?

Medveď je migrujúca šelma. Nezdržiava sa tu, iba prechádza. Medveď bol videný členmi PZ, ale aj inými ľuďmi, no trvalo sa tu nezdržiava. Výskyt vlka v našom revíri nie je taký zriedkavý, ako je to u medveďa. Pre obe šelmy však platí, že sú celoročne chránené, a teda ich lov je zakázaný. Všeobecne platí, že ak vstupujeme do lesa, ktorý je domovom pre tieto šelmy, musíme byť opatrní, pretože stále je to dravá šelma a máme mať pred ňou patričný rešpekt.

 

Ako sa správať pri stretnutí s týmito šelmami?

Ako medveď tak aj vlk sú plaché zvery, ktoré sa snažia náhodným stretnutiam s človekom vyhnúť. Odporúča sa pri prechádzke lesom rozprávať primeraným spôsobom a pohybovať sa po vyznačenom chodníku. Obe šelmy majú veľmi dobre vyvinutý čuch aj sluch, takže nás spozorujú skôr, ako si ich stihneme všimnúť my a pokúsia sa nám vyhnúť. Nemali by ohroziť život človeka pohybujúceho sa v ich prirodzenom prostredí. U samíc v čase rodenia mláďat prevláda materinský inštinkt, ktorý im velí za každú cenu ochrániť mladé. V prípade, že by došlo k útoku vlka, je najlepšou ochranou najvyšší strom, ktorý je nablízku. U medveďa to neplatí. Medvede sú všeobecne dobré v lezení po stromoch. U medveďa pomôže jedine veľký krik a hluk a týmto spôsobom sa snažiť medveďa odohnať. V dnešnej dobe existujú aj repelenty na odpudzovanie týchto šeliem, tak je tu aj takáto možnosť.

Ďakujeme za rozhovor.

Radka Girášková

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
plagat_AMO1 Veľkosť: 4.61 MB Formát: jpg Dátum: 1.10.2021
plagat_AMO2 Veľkosť: 5.73 MB Formát: jpg Dátum: 1.10.2021

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.