Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Dátum: 13.10.2021
Autor: Mesto Lipany
Počet videní: 776
Zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru predaja pozemku

Mesto Lipany zverejňuje zámer predaja pozemku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa na základe uznesenia MsZ č. 33/2021/VIII/08 zo dňa 30.09.2021

zámer predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9 ods. 2 písm. a) v spojení s § 9a vo vlastníctve Mesta Lipany p. M. Mizerákovi a to parcely KN C č. 602/19, druh pozemku zastavaná plocha o výmere 221 m2 a parcely č. 1403/13, druh pozemku vodná plocha o výmere 326 m2, odčlenené GP č. 92/2021 vyhotovený spoločnosťou Geograf Lipany, s.r.o., Jarková 1205/34, 082 71 Lipany, záznam podrobného merania 2255, overený Okresným úradom Sabinov, katastrálny odbor dňa 19.08.2021 pod č. G1-533/2021 od parcely KN E č. 1-820/2, druh pozemku vodná plocha o výmere 29493 m2 vo vlastníctve Mesta Lipany za cenu 7 Eur/m2.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemky sú priľahlé k pozemkom vo
vlastníctve žiadateľa, a pre Mesto Lipany nie sú využiteľné.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.