Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zverejnenie zámeru nájmu nebytového priestoru z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Dátum: 12.10.2021
Autor: Mesto Lipany
Zverejnenie zámeru nájmu nebytového priestoru z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru nájmu nebytového priestoru

Mesto Lipany zverejňuje zámer nájmu nebytového priestoru z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods.9 písm. c) zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Predmetný nebytový priestor má výmeru 12,51 m² a podiel na spoločných priestoroch zodpovedá výmere 8,20 m². Nebytový priestor sa nachádza v budove, ktorá je v meste Lipany, na Námestí sv. Martina, je označená súpisným číslom 160, orientačným číslom 4 a má byť prenajatý Kamile Červeňákovej, Dubovica 39, 082 71 Lipany za účelom zriadenia salónu pre psov.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že prenajatím tohto nebytového priestoru Kamile Červeňákovej, Dubovica 39, 082 71 Lipany za účelom zriadenie salónu pre psov dôjde k poskytovaniu služby, ktorá doteraz v meste Lipany nebola.