Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zverejnenie zámeru nájmu nebytového priestoru z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Dátum: 08.11.2021
Autor: Mesto Lipany
Počet videní: 572
Zverejnenie zámeru nájmu nebytového priestoru z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru nájmu nebytového priestoru

Mesto Lipany zverejňuje zámer nájmu nebytového priestoru z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods.9 písm. c) zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Predmetný nebytový priestor má výmeru 43,93 m² a podiel na spoločných priestoroch 8,34 m² na prízemí v budove, ktorá sa nachádza v meste Lipany, na Námestí sv. Martina, je označená súpisným číslom 579, orientačným číslom 9, postavená je na pozemku parcela registra C, parcelné číslo 694/2 ako druh stavby budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia, popis stavby: ordinácia lekára. Podľa údajov Okresného úradu Sabinov, katastrálneho odboru je na liste vlastníctva č. 1375 ako jej výlučný vlastník v 1/1 evidované mesto Lipany. Predmetom zámeru je prenajať tento nebytový priestor Poliklinike Sabinov, n.o., ul. SNP 1, 083 01 Sabinov, IČO 37886827, ktorá je evidovaná Okresným úradom v Prešove pod č. OVVS-116/2005-NO zo dňa 1.7.2005.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že mesto Lipany má záujem v súlade so zásadou hospodárnosti prenajať tento nebytový priestor a mať z jeho nájmu príjem. Prenajatím nebytového priestoru Poliklinike Sabinov, n.o., ul. SNP 1, 083 01 Sabinov, IČO 37886827 za účelom prevádzkovania psychiatrickej ambulancie, bude sprístupnená zdravotná starostlivosť v danom odbore aj pre obyvateľov mesta Lipany.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.