Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zverejnenie zámeru nájmu nebytového priestoru z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Dátum: 10.11.2021
Autor: Mesto Lipany
Počet videní: 513
Zverejnenie zámeru nájmu nebytového priestoru z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru nájmu nebytového priestoru

Mesto Lipany zverejňuje zámer nájmu nebytového priestoru z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods.9 písm. c) zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Predmetný nebytový priestor má výmeru 76,58 m² v budove, ktorá sa nachádza v meste Lipany, na Sabinovskej, je označená súpisným číslom 596, orientačným číslom 2, postavená je na pozemku parcela registra C, parcelné číslo 637/1 ako druh stavby iná budova, popis stavby: Rehabilitačné pracovisko a podľa údajov Okresného úradu Sabinov, katastrálneho odboru je ako jej výlučný vlastník v 1/1 evidované na liste vlastníctva č. 1375 mesto Lipany. Predmetom zámeru je prenajať tento nebytový priestor spoločnosti EKVITAS s.r.o., Marka Čulena 27, 080 01 Prešov, IČO 52182045. Táto spoločnosť je evidovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo 37652/P.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že mesto Lipany má záujem v súlade so zásadou hospodárnosti prenajať tento nebytový priestor a mať z jeho nájmu príjem. Prenajatím nebytového priestoru spoločnosti EKVITAS s.r.o., Marka Čulena 27, 080 01 Prešov, IČO: 52182045, za účelom poskytovania služieb v odbore fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, dôjde k lepšej prístupnosti k zdravotnej starostlivosti v danom odbore aj pre obyvateľov mesta Lipany.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.