Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zverejnenie zámeru nájmu nebytového priestoru z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Dátum: 10.11.2021
Autor: Mesto Lipany
Počet videní: 878
Zverejnenie zámeru nájmu nebytového priestoru z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru nájmu nebytového priestoru

Mesto Lipany zverejňuje zámer nájmu nebytového priestoru z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods.9 písm. c) zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Predmetný nebytový priestor má výmeru 89,81 m² v budove, ktorá sa nachádza v meste Lipany, na Sabinovskej, je označená súpisným číslom 596, orientačným číslom 2, postavená je na pozemku parcela registra C, parcelné číslo 637/1 ako druh stavby iná budova, popis stavby: Rehabilitačné pracovisko a podľa údajov Okresného úradu Sabinov, katastrálneho odboru je ako jej výlučný vlastník v 1/1 evidované na liste vlastníctva č. 1375 mesto Lipany. Predmetom zámeru je prenajať tento nebytový priestor spoločnosti EMED s.r.o., Československej armády 27, 040 01 Košice, IČO: 36571571. Táto spoločnosť je evidovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 14051/V.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že mesto Lipany má záujem v súlade so zásadou hospodárnosti prenajať tento nebytový priestor a mať z jeho nájmu príjem. Prenajatím nebytového priestoru spoločnosti EMED s.r.o., Československej armády 27, 040 01 Košice, IČO: 36571571, za účelom zriadenia občasného mobilného odberového miesta na testovanie COVID-19 a občasného miesta na očkovanie proti ochoreniu COVID-19, dôjde k lepšej prístupnosti k zdravotnej starostlivosti aj pre obyvateľov mesta.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.