Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zverejnenie zámeru predaja pozemku

Dátum: 09.03.2022
Autor: Martina Čekanová
Počet videní: 453
Zverejnenie zámeru predaja pozemku

Zverejnenie zámeru predaja pozemku

Zverejnenie zámeru predaja pozemku.

Mesto Lipany zverejňuje zámer predaja pozemku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa na základe uznesenia MsZ č. 38/2022/VII.2 zo dňa 03.03.2022

zámer predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9 ods. 2 písm. a) v spojení s § 9a, vo vlastníctve Mesta
Lipany, firme V.A.M.T. s.r.o. a to parcelu KN C č. 1392/13, druh pozemku zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 128 m 2 , za cenu 30 €/m2.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok je priľahlý k pozemkom vo vlastníctve žiadateľa v areáli firmy, a pre Mesto Lipany nie je využiteľný.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.