Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zverejnenie zámeru zámeny pozemkov

Dátum: 04.04.2022
Autor: Martina Čekanová
Počet videní: 785
Zverejnenie zámeru zámeny pozemkov

Zverejnenie zámeru zámeny pozemkov

Zverejnenie zámeru zámeny pozemkov.

Mesto Lipany zverejňuje zámer zámeny pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa na základe uznesenia MsZ č. 39/2022/VII.3 zo dňa 29.03.2022

zámer zámeny pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9 ods. 2 písm. a) v spojení s § 9a, ods. 8, písm. e), a to pozemku KN C č. 1263/53 o výmere 95 m2, druh pozemku vodná plocha, odčlenená od parcely KN C č. 1263/28 vedenej na LV č. 1375 vo vlastníctve Mesta Lipany, ktorú nadobudne žiadateľ BILLYART s.r.o., za pozemok KN C č. 557/4 o výmere 12 m2, druh pozemku záhrada vytvorená z parcely KN C č. 557/2, druh pozemku záhrada vedenej na LV č. 1016 vo vlastníctve žiadateľa BILLYART s.r.o., ktorú nadobudne Mesto Lipany s doplatkom za rozdiel vo výmere vo výške 30 Eur/m2.

 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je, že parcela KN C č. 1263/53  je priľahlá k pozemku žiadateľa a pre Mesto Lipany nie je potrebná, pričom zámenou získa Mesto Lipany parcelu KN C č. 557/4, ktorá rozšíri možnosti Mesta Lipany pri realizácii cesty v budúcnosti.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.