Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

ZÁPIS DETÍ do MŠ kpt. Nálepku NA ŠK. R. 2022-2023

Dátum: 19.04.2022
Autor: Martina Čekanová
Počet videní: 2445
ZÁPIS DETÍ do MŠ kpt. Nálepku NA ŠK. R. 2022-2023

od 2. mája 2022 do 31. mája 2022

Riaditeľka Materskej školy kpt. Nálepku 7, Lipany v zmysle zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a po dohode so zriaďovateľom mestom Lipany oznamuje, že  zápis detí do materskej školy na školský rok 2022/2023 prebehne v dňoch od 2.mája 2022 do 31.mája 2022.

 

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie (s lekárskym potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa navštevovať MŠ, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa) je možné doručiť formou: emailu na adr. ivanaverbovska@gmail.com alebo mskptn@centrum.sk, poštou na adr. Materská škola, Kpt. Nálepku 7, Lipany alebo doručiť osobne. Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa Vám bude doručené v mesiaci jún 2022 alebo si ho vyzdvihnete osobne v MŠ.

Podmienky prijímania dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:

 1. žiadosť o prijatie do MŠ si môžete vyžiadať osobne v materskej škole, telefonicky na čísle: 051/4572 571;
 2. môžete si ju vyžiadať na adrese: mskptn@centrum.sk alebo ivanaverbovska@gmail.com;
 3. do materskej školy sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov;
 4. prílohou k žiadosti je potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od pediatra.

 

Prednostne sa do materskej školy prijímajú deti:

 • ktoré dovŕšia vek 5 rokov k 31. augustu 2022 a je pre ne predprimárne vzdelávanie povinné,
 • ktoré nedovŕšia k 31. augustu 2022 vek 5 rokov a zákonný zástupca požiada o predčasné plnenie predprimárneho vzdelávania v školskom roku 2022/2023, pričom predloží so žiadosťou súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ktoré patria do spádovej oblasti materskej školy, ktoré majú súrodenca v materskej škole,
 • ktoré dosiaľ nie sú prijaté v inej materskej škole.

 

Výnimočne do materskej školy môžeme prijať deti od dvoch rokov.

 

Údaje o oboch rodičoch, ako aj podpisy oboch zákonných zástupcov dieťaťa na žiadosti sú povinné.

 

Prečo si vybrať našu materskú školu?

 • atraktívny a rozľahlý areál školského dvora;
 • dostatok nových športových a hracích prvkov získaných cez projekty;
 • pocitový chodník na stimuláciu zmyslových vnemov a prevencia plochých nôh;
 • altánok a domčeky na trávenie času von i v prípade nepriaznivého počasia;
 • bezpečné prostredie mimo premávky mesta;
 • detské dopravné ihrisko v celom obvode materskej školy;
 • lokalita materskej školy vytvára možnosť bezpečných vychádzok a priestor pre turistiku.
 • pestovateľská zóna s kríkovou alejou a informačnými tabuľami – starostlivosť detí o úžitkové kríky, ochutnávanie plodov;
 • hmyzí hotel – poznávanie významu a vzťahu rastlín a hmyzu ;
 • organizovanie školských i regionálnych súťaží a prehliadok;
 • cezhraničná spolupráca s MŠ Muszyna z Poľska;
 • spolupráca so Slovenským zväzom viacbojov všestrannosti;
 • lesná pedagogika – spolupráca s lesnou správou a exkurzie do lesných ekocentier po východnom Slovensku;
 • organizovanie výletov, podujatí pre deti a rodičov, divadielka, vzdelávacie programy;
 • aktívne zapájanie rodiny do života materskej školy;
 • predplavecká príprava, lyžiarsky kurz;
 • krúžková činnosť (7 krúžkov) vrátane anglického jazyka.

Celoslovenské projekty, v ktorých je materská škola zapojená:

 1. Dajme spolu gól – Slovenský futbalový zväz.
 2. Letný viacboj všestrannosti detí – v spolupráci so Slovenským zväzom viacbojov všestrannosti.
 3. Logická olympiáda pre najmenších.

                                        Tešíme sa na všetkých nových kamarátov!

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.