Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zverejnenie zámeru predaja pozemku

Dátum: 07.05.2022
Autor: Martina Čekanová
Počet videní: 488
Zverejnenie zámeru predaja pozemku

Zverejnenie zámeru predaja pozemku

Zverejnenie zámeru predaja pozemku.


Mesto Lipany zverejňuje zámer predaja pozemkov mesta z dôvodu hodného osobitného
zreteľa na základe uznesenia MsZ č. 40/2022/VI.4 zo dňa 28.04.2022


zámer predaja pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9 ods. 2 písm. a) v spojení s § 9a ods. 8 písm. e), parcely KN
C č. 1478/9, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 70 m 2 a diel č.1 o výmere 3m 2 podľa GP 23/2022 odčlenený od parcely KN C č. 1478/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo vlastníctve Mesta Lipany, za cenu 30 €/m 2 , firme EKOREM s.r.o.


Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok je priľahlý k pozemkom vo vlastníctve žiadateľa v areáli firmy, a pre Mesto Lipany nie je využiteľný.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.