Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zverejnenie zámeru predaja pozemku

Dátum: 08.09.2022
Autor: Martina Čekanová
Počet videní: 1014
Zverejnenie zámeru predaja pozemku

Zverejnenie zámeru predaja pozemku

Zverejnenie zámeru predaja pozemku.


Mesto Lipany zverejňuje zámer predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa na základe uznesenia MsZ č. 43/2022/IV.2 zo dňa 25.08.2022 zámer predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9 ods. 2 písm. a) v spojení s § 9a ods. 8, písm. e), a to diel č.1 o výmere 13 m 2 podľa GP 73/2022 odčlenený od parcely KN C č. 2680/16, druh pozemku ostatná plocha vo vlastníctve Mesta Lipany, za cenu 23 €/m 2 , žiadateľom Ing. Petrovi Urdovi
a MUDr. Jane Urdovej rod. Majtnerovej do BSM.


Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok je priľahlý k pozemkom vo vlastníctve žiadateľov a pre Mesto Lipany nie je využiteľný.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.