Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zverejnenie zámeru zámeny pozemkov

Dátum: 08.09.2022
Autor: Martina Čekanová
Počet videní: 747
Zverejnenie zámeru zámeny pozemkov

Zverejnenie zámeru zámeny pozemkov

Zverejnenie zámeru zámeny pozemkov.

Mesto Lipany zverejňuje zámer zámeny pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa na základe uznesenia MsZ č. 43/2022/IV.3 zo dňa 25.08.2022

zámer bezodplatnej zámeny pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9 ods. 2 písm. a) v spojení s § 9a, odst. 8, písm. e), a to nasledovne. Diel č. 4 o výmere 121 m 2 odčlenený od parcely KN E 513/2 na LV 1375 a diel č. 6 o výmere 27 m 2 odčlenený od parcely KN E 513/3 na LV 2829 podľa GP 74/2022, t.j. celkom 147 m 2 vo vlastníctve Mesta Lipany na Odbojárskej ulici. Za diel č. 1 o výmere 36 m 2 odčlenený od parcely KN E 512/2 na LV 1345, diel č. 8 o výmere 5 m 2 odčlenený od parcely KN E 513/4 na LV 1345, diel č. 10 o výmere 53 m 2 odčlenený od parcely KN E 513/4 na LV 1345 podľa GP 74/2022 a parcelu KN E 506/12 o výmere 131 m 2 na LV 3884, t.j. celkom 225 m 2 vo vlastníctve spoločnosti AKKOR na ulici Janka Kráľa.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť že pozemok o výmere 147 m2 vo vlastníctve Mesta Lipany je priľahlým pozemkom k pozemkom žiadateľa, parcely KN C 281, 282, 283/1 a 283/2 na Odbojárskej ulici. Zároveň pozemky na ulici Janka Kráľa, ktoré zámenou nadobudne Mesto Lipany, tvoria súčasť miestnej komunikácie s jej odvodnením.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.