Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka na zasadnutie MsZ

Dátum: 09.12.2022
Autor: Martina Čekanová
Počet videní: 541
Pozvánka na zasadnutie MsZ

Pozývame Vás na III. zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Pozývame Vás na III. zasadnutie Mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční:

14.12.2022 (streda) o 15.00 hodine v zasadacej miestnosti MsÚ v Lipanoch.

Navrhovaný program rokovania:

I. Úvod

II. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Lipany na 1. polrok 2023

III. Nájom mestských bytov

IV. Návrh rozpočtu mesta na rok 2023

V. Nakladanie s majetkom mesta

VI. Návrh novely Všeobecne záväzného nariadenia č. 01/2022 mesta Lipany o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách

VII. Návrh novely Všeobecne záväzného nariadenia č. 02/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva

VIII. Návrh novely Všeobecne záväzného nariadenia č. 03/2022 o určení čiastočných úhrad v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Lipany

IX. Návrh novely Všeobecne záväzného nariadenia č. 04/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

X. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Lipany č. 6/2022 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu, Zmien a doplnkov č. 14/2022 ÚPN mesta Lipany

XI. Rôzne

XII. Interpelácie poslancov

XIII. Záver

Na zasadanie mestského zastupiteľstva zároveň pozývame všetkých spoluobčanov. Rokovanie zastupiteľstva je verejné.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.