Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zverejnenie zámeru zámeny pozemkov

Dátum: 31.01.2023
Autor: Martina Čekanová
Počet videní: 654
Zverejnenie zámeru zámeny pozemkov

Mesto Lipany zverejňuje zámer zámeny pozemkov

Zverejnenie zámeru zámeny pozemkov.

Mesto Lipany zverejňuje zámer zámeny pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa na základe uznesenia MsZ č. 4/2023/IV.1 zo dňa 26.01.2023

zámer bezodplatnej zámeny pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9 ods. 2 písm. a) v spojení s § 9a, odst. 8,
písm. e), a to nasledovne. Diel č. 1 o výmere 143 m 2 odčlenený od parcely KN E 758 na LV
2729 podľa GP 127/2022, vo vlastníctve Mesta Lipany. Za novovytvorenú parcelu KN C
2384/15 o výmere 143 m 2 odčlenenú od parcely KN C 2384/12 na LV 3099 podľa GP
127/2022, vo vlastníctve paní Zuzany Lapšanskej.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť že sa jedná o priľahlé pozemky
a realizáciou bezodplatnej zámeny vlastníci zefektívnia užívanie svojej nehnuteľnosti.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.