Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

OZNÁMENIE o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov

SÚBOR
Dátum: 28.03.2023
Autor: Martina Čekanová
Počet videní: 706
OZNÁMENIE o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov

Mesto Lipany

Mesto Lipany, Mestský úrad, Krivianska 1, 082 71 Lipany
Tel. : +421514881164, e-mail : jan.banas@lipany.sk
Odborne spôsobilá osoba : Ing. Stanislav Imrich, č.t. : 0917566851, e-mail: stanimsro@gmail.com
Naša značka : R2023/003323 V Lipanoch dňa : 27.03.2023

OZNÁMENIE

Mesto Lipany, príslušný orgán územného plánovania podľa § 16 ods. 2 písm.
zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), na základe uznesenia č.
37/2022/III Mestského zastupiteľstva v Lipanoch zo dňa 27.1.2022 začína
obstarávať Zmeny a doplnky č. 15/2023 územného plánu mesta Lipany
(v ďalšom texte „ ZaD č. 15/2023 ÚPN-M). V rámci prípravných prác podľa §
19b odst. 1 písm. a) sa zverejňuje toto oznámenie o začatí obstarávania
vyvesením na úradnej tabuli mesta a na stránke www.lipany.sk .


Obstarávanie aktualizácie územnoplánovacej dokumentácie zahŕňa tieto etapy :
a) prípravné práce
b) zabezpečenie spracovania návrhu Zmien a doplnkov č.15/2023 ÚPN-M
a jeho prerokovanie
c) príprava podkladov na schválenie Zmien a doplnkov č.15/2023 ÚPN-M
d) zabezpečenie vyhlásenia záväznej časti Zmien a doplnkov č.15/2023
ÚPN-M , jeho uloženia , vyhotovenia registračného listu a jeho doručenie
Úradu pre územné plánovanie a výstavbu.


Zverejnenie tohto oznámenia je súčasťou prípravných prác, ktoré ďalej obsahujú
sústredenie územnoplánovacích podkladov a ostatných podkladov, určenie ich
záväznosti a vyhodnotenie možnosti ich využitia, určenie účelu a predmetu
riešenia Zmien a doplnkov č.15/2023 ÚPN-M a určenie hraníc riešeného
územia.


O začatí prerokovania Zmien a doplnkov č.15/2023 ÚPN-M bude verejnosť
informovaná samostatným oznámením.


Ing. Vladimír Jánošík, v.r.
primátor mesta

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
20230327_oznamenie Veľkosť: 30.5 kB Formát: doc Dátum: 28.3.2023

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.