Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zverejnenie zámeru zámeny pozemkov

Dátum: 03.05.2023
Autor: Martina Čekanová
Počet videní: 702
2 min. čítania
Zverejnenie zámeru zámeny pozemkov

Mesto Lipany zverejňuje zámer zámeny pozemkov

Zverejnenie zámeru zámeny pozemkov.

Mesto Lipany zverejňuje zámer zámeny pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa na základe uznesenia MsZ č. 7/2023/IX.3 zo dňa 27.04.2023.

Zámer zámeny pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9 ods. 2 písm. a) v spojení s § 9a, odst. 8, písm. e), a to nasledovne. Parcely KN C 1240/41 o výmere 164 m2 a KN C 1240/15 o výmere 116 m2 na LV 1375 vo vlastníctve Mesta Lipany a novovytvorenú parcelu KN C 1240/99 o výmere 117 m2 odčlenenú od parcely KN E 457/3 na LV 1375 vo vlastníctve Mesta Lipany podľa GP 3/2023, t.j. celkom 397 m2 vo vlastníctve Mesta Lipany, za novo rozdelenú parcelu KN C 1240/45 o výmere 430 m2 z parciel KN C 1240/48 a 1240/45 na LV 1108 vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja podľa GP 3/2023.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť že sa jedná o priľahlé pozemky a realizáciou zámeny si vlastníci vysporiadajú užívací stav svojich nehnuteľnosti.

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.