Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zverejnenie zámeru nájmu nebytového priestoru

SÚBOR
Dátum: 09.05.2023
Autor: Martina Čekanová
Počet videní: 524
2 min. čítania
Zverejnenie zámeru nájmu nebytového priestoru

Mesto Lipany zverejňuje zámer nájmu nebytového priestoru

Mesto Lipany zverejňuje zámer nájmu nebytového priestoru z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Nebytový priestor má výmeru 69,23 m² a tomu zodpovedajúci podiel na spoločných priestoroch s výmerou 71,25 m² . Nebytový priestor sa nachádza na III. nadzemnom podlaží budovy zdravotníckeho a sociálneho zariadenia, ktorá sa nachádza v meste Lipany, na Námestí sv. Martina, je označená súpisným číslom 579, orientačným číslom 9, postavená je na pozemku parcela registra C, parcelné číslo 694/2 a podľa údajov Okresného úradu Sabinov, katastrálneho odboru je ako jej výlučný vlastník v 1/1 evidované na liste vlastníctva č. 1375 mesto Lipany. Nebytový priestor má byť prenajatý spoločnosti ORL - BARMED s.r.o., Prostějovská 125, 080 01 Prešov, IČO: 44050151 za účelom prevádzky ORL ambulancie.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že mesto Lipany má záujem zlepšiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti v danom medicínskom odbore tým, že poskytne lepšie priestorové podmienky pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre ušno-nosno-krčnú ambulanciu s ohľadom na jej prístrojové vybavenie a činnosť ambulancie. Prenajatím nebytového priestoru ORL-BARMED, s.r.o., Prostějovská 125, 080 01 Prešov, IČO 44050151 na účel poskytovania zdravotnej starostlivosti v ušno-nosno-krčnej ambulancii vo vymedzených nebytových priestorov III. nadzemného podlažia budovy zdravotného strediska dôjde k jej presunutiu zo suterénu budovy, kde sú nebytové priestory prenajaté ambulancii nepostačujúce.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Zámer osobitný zreteľ-ORL-BARMED s.r.o. (1) Veľkosť: 26.5 kB Formát: doc Dátum: 9.5.2023

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.