Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zverejnenie zámeru nájmu nebytového priestoru

SÚBOR
Dátum: 09.05.2023
Autor: Martina Čekanová
Počet videní: 533
2 min. čítania
Zverejnenie zámeru nájmu nebytového priestoru

Mesto Lipany zverejňuje zámer nájmu nebytového priestoru

Mesto Lipany zverejňuje zámer nájmu nebytového priestoru z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Nebytový priestor sa nachádza na prízemí budovy označenej súpisným číslom 643, orientačným číslom 7 na Kpt. Nálepku v Lipanoch. Budova je postavená na pozemku parcely registra C s parcelným číslom 661. Podľa údajov Okresného úradu Sabinov, katastrálneho odboru je ako výlučný vlastník budovy v 1/1 evidované na liste vlastníctva č. 1375 mesto Lipany. Nebytový priestor má byť prenajatý Domovu sociálnych služieb v Sabinove, Kukučínova 1781/2, 083 01 Sabinov, IČO 00691984 za účelom prevádzky rehabilitačného strediska.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je záujem mesta Lipany na pôsobení rehabilitačného strediska. Nebytové priestory budú prenajaté Domovu sociálnych služieb v Sabinove, Kukučínova 1781/2, 083 01 Sabinov, IČO 00691984 na účel poskytovania sociálnych služieb ambulantnou formou. Na základe rozhodnutia Prešovského samosprávneho kraja číslo: 00482/2023/OS-44 zo dňa 06.03.2023 došlo s účinnosťou od 01.07.2023 k prevedeniu činnosti Domova sociálnych služieb v Brezovičke, Brezovička 62, 082 74 Brezovička, IČO: 00619493 v rehabilitačnom stredisku s miestom poskytovania sociálnej služby: Kpt. Nálepku 7, 082 71 Lipany na Domov sociálnych služieb v Sabinove, Kukučínova 1781/2, 083 01 Sabinov, IČO 00691984.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Zámer osobitný zreteľ-DSS v Sabinove (1) Veľkosť: 25.5 kB Formát: doc Dátum: 9.5.2023

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.