Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka na zasadnutie MsZ

Dátum: 08.12.2023
Počet videní: 653
2 min. čítania
Pozvánka na zasadnutie MsZ

Pozývame Vás na XIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Pozývame Vás na XIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční:

14. 12. 2023 (štvrtok) o 14.00 hodine v zasadacej miestnosti MsÚ v Lipanoch.

Navrhovaný program rokovania:
I. Úvod
II. Prijatie Investičného úveru a zmeny rozpočtu
III. Rozpočet mesta Lipany na rok 2024 a výhľad na roky 2025, 2026
IV. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Lipany č. 10/2023, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť – Zmeny a doplnky č. 15/2023 Územného plánu mesta Lipany
V. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Lipany na 1. polrok 2024
VI. Novela Všeobecne záväzného nariadenia mesta Lipany č. 11/2023 o určení čiastočných úhrad v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Lipany
VII. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Lipany č. 12/2023 o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2019/IV o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva
VIII. Rôzne
IX. Interpelácie poslancov
X. Záver

Na zasadanie mestského zastupiteľstva zároveň pozývame všetkých spoluobčanov. Rokovanie zastupiteľstva je verejné.