Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zverejnenie zámeru predaja pozemkov

Dátum: 03.04.2024
Počet videní: 464
4 min. čítania
Zverejnenie zámeru predaja pozemkov

Mesto Lipany zverejňuje zámer predaja pozemkov

Mesto Lipany zverejňuje zámer predaja pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa na základe uznesenia MsZ č. 16/2024/X.2 zo dňa 21.03.2024 nasledovne:

a) zámer predaja pozemkov v k.ú. Lipany, KN C č. 2680/147 o výmere 4 m 2 , KN C č. 2680/110 o výmere 27 m 2 a KN C č. 1419/121 o výmere 56 m 2 , za cenu 30 €/m 2 a za náklady vynaložené na predaj pre Ing. Róbert Polomský  a manž. Mgr. Anna Polomská rod. Petreková, Rovinky 1191/62, 082 71 Lipany v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9 ods. 2 písm. a) v spojení s § 9a, ods. 15, písm. f) a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Lipany čl. 4 ods. 17 písm. e) a i). Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok s malou výmerou je priľahlý k pozemku vo vlastníctve žiadateľov a účelnejšie usporiada majetkové pomery s ohľadom na tvar a rozmery pozemkov vo vlastníctve mesta a tretích osôb,

b) zámer predaja pozemkov v k.ú. Lipany, KN C č. 1419/120 o výmere 82 m 2 a KN C č. 1419/119 o výmere 1 m 2 , za cenu 30 €/m 2 a za náklady vynaložené na predaj pre Veronika Gabriková, rod. Novysedláková, Rovinky 1190/61, 082 71 Lipany v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9 ods. 2 písm. a) v spojení s § 9a, ods. 15, písm. f) a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Lipany čl. 4 ods. 17 písm. e) a i). Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok s malou výmerou je priľahlý k pozemku vo vlastníctve žiadateľa a účelnejšie usporiada majetkové pomery s ohľadom na tvar a rozmery pozemkov vo vlastníctve mesta a tretích osôb,

c) zámer predaja pozemkov v k.ú. Lipany, KN C č. 1419/118 o výmere 9 m 2 , KN C č. 1419/117 o výmere 71 m 2 a KN C č. 2680/156 o výmere 10 m 2 , za cenu 30 €/m 2 a za náklady vynaložené na predaj pre Jozef Diňa  a manž. Mgr. Veronika Diňová rod. Plšíková, Rovinky 1189/60, 082 71 Lipany v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9 ods. 2 písm. a) v spojení s § 9a, ods. 15, písm. f) a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Lipany čl. 4 ods. 17 písm. e) a i). Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok s malou výmerou je priľahlý k pozemku vo vlastníctve žiadateľov a účelnejšie usporiada majetkové pomery s ohľadom na tvar a rozmery pozemkov vo vlastníctve mesta a tretích osôb,

d) zámer predaja pozemkov v k.ú. Lipany, KN C č. 2680/155 o výmere 23 m 2 a KN C č. 1419/129 o výmere 7 m 2 , za cenu 30 €/m 2 a za náklady vynaložené na predaj pre Michal Petrík a manž. Ing. Veronika Petríková rod. Vaľková, Rovinky 1188/59, 082 71 Lipany v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9 ods. 2 písm. a) v spojení s § 9a, ods. 15, písm. f) a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Lipany čl. 4 ods. 17 písm. e) a i). Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok s malou výmerou je priľahlý k pozemku vo vlastníctve žiadateľov a účelnejšie usporiada majetkové pomery s ohľadom na tvar a rozmery pozemkov vo vlastníctve mesta a tretích osôb.