Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zverejnenie zámeru predaja pozemkov

Dátum: 03.05.2024
Počet videní: 80
2 min. čítania
Zverejnenie zámeru predaja pozemkov

Mesto Lipany zverejňuje zámer predaja pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto Lipany zverejňuje zámer predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa na základe uznesenia MsZ č. 17/2024/VI.3 zo dňa 25.04.2024.

Zámer predaja pozemku v k.ú. Lipany, a to novovytvorenú parcelu KN C 560/71 o výmere 113 m 2 podľa GP 4/2024 vo vlastníctve mesta na Jarkovej ulici, za cenu 30 €/m 2 a za náklady vynaložené na predaj, pre Rudolf Leško a Alexander Leško, Komenského 119/7, 082 71 Lipany, rovným dielom, t.j. po jednej polovici v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9 ods. 2 písm. a) v spojení s § 9a, ods. 15, písm. f) a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Lipany čl. 4 ods. 17 písm. e) a i). Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok s malou výmerou je priľahlý k pozemku vo vlastníctve žiadateľa a účelnejšie usporiada majetkové pomery s ohľadom na tvar a rozmery pozemkov vo vlastníctve mesta a tretích osôb.