Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Úradná tabuľa

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lúčka na roky 2021 – 2027
SÚBOR

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lúčka na roky...

18.10.2021
Oznámenie o strategickom dokumente
Zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta z dôvodu hodného...

13.10.2021
Zverejnenie zámeru predaja pozemku
Mesto Lipany zverejňuje zámer nájmu nebytového priestoru z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods.9 písm. c) zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Mesto Lipany zverejňuje zámer nájmu nebytového priestoru z...

12.10.2021
Zverejnenie zámeru nájmu nebytového priestoru
Zverejnenie zámeru nájmu nebytového priestoru z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru nájmu nebytového priestoru z dôvodu hodného...

12.10.2021
Zverejnenie zámeru nájmu nebytového priestoru
Zverejnenie zámeru nájmu nebytového priestoru z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru nájmu nebytového priestoru z dôvodu hodného...

12.10.2021
Zverejnenie zámeru nájmu nebytového priestoru
Návrh novely VZN - na pripomienkovanie
SÚBOR

Návrh novely VZN - na pripomienkovanie

12.10.2021
Návrh novely - VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 21/2021 mesta Lipany o...
Oznámenie o strategickom dokumente - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lúčka na roky 2021-2027
SÚBOR

Oznámenie o strategickom dokumente - Program hospodárskeho a...

04.10.2021
Dopracovaná verzia  pôvodného PHSR podľa nových podmienok zákona č. 309/2014 Z.z.
Pozvánka na zasadnutie MsZ

Pozvánka na zasadnutie MsZ

27.09.2021
Pozývame Vás na XXXIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva
Zápis z ustanovujúceho zhromaždenia
SÚBOR

Zápis z ustanovujúceho zhromaždenia

27.09.2021
Združenia účastníkov pozemkových úprav v k. ú. Lipany konaného dňa 2....
Zverejnenie zámeru nájmu nebytového priestoru z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru nájmu nebytového priestoru z dôvodu hodného...

14.09.2021
Zverejnenie zámeru nájmu nebytového priestoru
Návrh novely VZN - na pripomienkovanie
SÚBOR

Návrh novely VZN - na pripomienkovanie

10.09.2021
Návrh novely - VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 20/2021 o určení...
Výsledok odchodnej verejnej súťaže
SÚBOR

Výsledok odchodnej verejnej súťaže

26.08.2021
Obchodná verejná súťaž na nebytové priestory a pozemok, ktorý je vo...
Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní na navrhovanú činnosť: Výrobňa betónu VEDOS Lipany
SÚBOR

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní na navrhovanú činnosť:...

12.08.2021
Rozhodnutie
Zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta z dôvodu hodného...

09.08.2021
Zverejnenie zámeru predaja pozemku
Zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta z dôvodu hodného...

09.08.2021
Zverejnenie zámeru predaja pozemku
Zverejnenie zámeru zámeny pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru zámeny pozemkov z dôvodu hodného osobitného...

09.08.2021
Zverejnenie zámeru zámeny pozemkov
Výzva OVS - Nájom pozemku a nebytových priestorov
SÚBOR

Výzva OVS - Nájom pozemku a nebytových priestorov

30.07.2021
Obchodná verejná súťaž - výzva
Výsledok odchodnej verejnej súťaže
SÚBOR

Výsledok odchodnej verejnej súťaže

19.07.2021
OVS o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na časť...
Zverejnenie zámeru nájmu nebytového priestoru z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru nájmu nebytového priestoru z dôvodu hodného...

14.07.2021
Zverejnenie zámeru nájmu nebytového priestoru
Zverejnenie zámeru nájmu nebytového priestoru z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru nájmu nebytového priestoru z dôvodu hodného...

14.07.2021
Zverejnenie zámeru nájmu nebytového priestoru