Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Úradná tabuľa

Mesto Lipany zverejňuje zámer predaja majetku a spôsob prevodu majetku Obchodnou verejnou súťažou (OVS)
SÚBOR

Mesto Lipany zverejňuje zámer predaja majetku a spôsob prevodu...

28.06.2024
Vyhlásenie podmienok OVS
Mesto Lipany zverejňuje zámer predaja majetku a spôsob prevodu majetku Obchodnou verejnou súťažou (OVS)
SÚBOR

Mesto Lipany zverejňuje zámer predaja majetku a spôsob prevodu...

28.06.2024
Vyhlásenie podmienok OVS
Pozvánka na zasadnutie MsZ

Pozvánka na zasadnutie MsZ

24.06.2024
Pozývame Vás na XIX. zasadnutie Mestského zastupiteľstva
Oznámenie o zaevidovaní zmluvy o užívaní poľovného revíru Demjanka
SÚBOR

Oznámenie o zaevidovaní zmluvy o užívaní poľovného revíru...

13.06.2024
OÚ PO, POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR, Odd. lesného hospodárstva
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Lipany na 2. polrok 2024
SÚBOR

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta...

12.06.2024
Hlavný kontrolór mesta Lipany
Plán ochrany obyvateľstva
SÚBOR

Plán ochrany obyvateľstva

dokumentácia civilnej ochrany
Pozvánka na zasadnutie MsZ

Pozvánka na zasadnutie MsZ

17.05.2024
Pozývame Vás na XVIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva
Záverečný účet mesta Lipany za rok 2023 - na pripomienkovanie
SÚBOR

Záverečný účet mesta Lipany za rok 2023 - na pripomienkovanie

07.05.2024
za rok 2023
Zverejnenie zámeru predaja pozemkov

Zverejnenie zámeru predaja pozemkov

03.05.2024
Zverejnenie zámeru predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Zverejnenie zámeru predaja pozemkov

Zverejnenie zámeru predaja pozemkov

03.05.2024
Mesto Lipany zverejňuje zámer predaja pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Oznámenie o strategickom dokumente „Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2021 - 2025”
SÚBOR

Oznámenie o strategickom dokumente „Program odpadového...

03.05.2024
Vec: oznámenie o strategickom dokumente
Pozvánka na zasadnutie MsZ

Pozvánka na zasadnutie MsZ

19.04.2024
Pozývame Vás na XVII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Lipany č. 15/2024 o poplatkoch za znečisťovanie  ovzdušia - na pripomienkovanie
SÚBOR

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Lipany č. 15/2024 o...

10.04.2024
Návrh
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti podľa prílohy č. 8a k zákonu č. 24/2006 Z. z.
SÚBOR

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti podľa prílohy č. 8a k...

09.04.2024
Oznámenie
Rozhodnutie  O poverení na zabezpečenie ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v PR Demjanka
SÚBOR

Rozhodnutie O poverení na zabezpečenie ochrany poľovníctva a...

05.04.2024
OKRESNÝ ÚRAD PREŠOVPOZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR
Správa o výsledku kontroly prevodov nehnuteľného majetku mesta, ktorého  všeobecná hodnota prevýšila 20 000 eur za rok 2023
SÚBOR

Správa o výsledku kontroly prevodov nehnuteľného majetku...

04.04.2024
Hlavný kontrolór Mesta Lipany
Zverejnenie zámeru predaja pozemkov

Zverejnenie zámeru predaja pozemkov

03.04.2024
Mesto Lipany zverejňuje zámer predaja pozemkov
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Lipany  č. 13/2024  o zákaze umiestnenia herní a kasín na území mesta Lipany
SÚBOR

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Lipany č. 13/2024 o...

26.03.2024
Všeobecné záväzné nariadenie
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Lipany  č. 14/2024  o školských obvodoch základných škôl a spádových materských školách
SÚBOR

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Lipany č. 14/2024 o...

22.03.2024
Všeobecné záväzné nariadenie
Oznámenie o konaní vo veci výrubu drevín
SÚBOR

Oznámenie o konaní vo veci výrubu drevín

21.03.2024
Oznámenie o začatí konania