Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Úradná tabuľa

Oznámenie o strategickom dokumente

Oznámenie o strategickom dokumente

11.04.2019
Oznámenie SEA Plán udržateľnej mobility PSK [PDF 360.12K]
Verejné vyhlášky

Verejné vyhlášky

26.03.2019
Oznámenie o stavebnom konaní -Lipany, centrum južná časť [DOC 31.00K] Oznámenie o stavebnom konaní - Lipany, centrum...
Výsledky OVS - nájom nebytových priestorov OD Tilia

Výsledky OVS - nájom nebytových priestorov OD Tilia

18.03.2019
VÝSLEDKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE  o najvhodnejší návrh na uzatvorenie...
Oznámenie o územnom konaní IBV POD Hájom

Oznámenie o územnom konaní IBV POD Hájom

14.03.2019
Oznámenie o územnom konaní IBV POD Hájom [DOCX 15.01K]
Oznámenie o strategickom dokumente „Lipany ÚPN-O, Zmeny a doplnky 2019, zmena č.11“

Oznámenie o strategickom dokumente „Lipany ÚPN-O, Zmeny a...

13.03.2019
Obstarávateľ, Mesto Lipany v zast. Ing. Vladimírom Jánošíkom, primátorom...
Oznámenia o začatí konania - výrub stromov

Oznámenia o začatí konania - výrub stromov

01.03.2019
Oznámenie o začatí konania - výrub - cesta [DOC 18.00K]
Oznámenia o začatí konania - výrub stromov

Oznámenia o začatí konania - výrub stromov

27.02.2019
Oznámenie o začatí konania - výrub - smrek [DOC 18.00K] Oznámenie o začatí konania - výrub - 21 samostatných a 30...
OVS - nájom nebytových priestorov OD Tilia

OVS - nájom nebytových priestorov OD Tilia

22.02.2019
MESTO LIPANY so sídlom Krivianska 557/1, 082 71 Lipany, IČO: 00327379konajúce Ing. Vladimírom...
Oznamenie o prerokovaní zmien a doplnkov územného plánu mesta Lipany

Oznamenie o prerokovaní zmien a doplnkov územného plánu mesta...

22.02.2019
Oznámenie o prerokovaní  zmien a doplnkov 2019 , zmena č. 11 ...
Oznámenie o oprave čísla zmeny č.1 - Zmien a doplnkov 2019 ÚPN-O Lipany

Oznámenie o oprave čísla zmeny č.1 - Zmien a doplnkov 2019...

21.02.2019
V súlade s Metodickým usmernením k označovaniu zmien a doplnkov...
Na pripomienkovanie

Na pripomienkovanie

06.02.2019
Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mesta Lipany o úprave podmienok poskytovania finančných prostriedkov na podporu...
Na pripomienkovanie

Na pripomienkovanie

05.02.2019
VZN Mesta Lipany o mieste a case zapisu dietata na plnenie povinnej skolskej dochadzky v zakladnych skolach [PDF...
Zverejnenie zámerov mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámerov mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

04.02.2019
Zverejnenie zámeru  prevodu vlastníctva  majetku z dôvodu hodného...
Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na...

29.01.2019
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie Kúpnej zmluvy IBV POD HÁHOM
SÚBOR

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na...

31.10.2019 OVS IBV POD HÁJOM [PDF 315.78K] Zmluva o budúcej kúpnej zmluve IBV POD HÁJOM [PDF 609.38K] Súťažný návrh...
13.11.2019
SÚBOR

13.11.2019

Zámer predaja pozemku dôvodom hodným osobitného zreteľa.

Zámer predaja pozemku dôvodom hodným osobitného zreteľa.

V Lipanoch 10.3.2020
Zverejnenie zámeru  prevodu vlastníctva  majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Zverejnenie zámeru  prevodu vlastníctva  majetku z dôvodu...

-predaj pozemku p.č. 1319/17 o výmere 63 m2-orná pôda  a p.č. 1319/25 o výmere 56 m2-...
Výzva - OVS IBV Pod hájom - III. etapa

Výzva - OVS IBV Pod hájom - III. etapa

zastúpené primátorom Ing. Vladimírom Jánošíkom vyhlasuje, v...