Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Úradná tabuľa

Zverejnenie podaných návrhov do OVS predaj pozemku v priemyselnom parku, parcely registra „C“ č. 752/44 o výmere 9960 m², zapísanej na LV č. 1375 v k. ú. Lipany.
SÚBOR

Zverejnenie podaných návrhov do OVS predaj pozemku v...

15.03.2024
Návrhy sú zverejnené v poradí v akom boli doručené na dobu...
Pozvánka na zasadnutie MsZ

Pozvánka na zasadnutie MsZ

15.03.2024
ozývame Vás na XVI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva
Návrh VZN mesta Lipany č. xx/2024 o školských obvodoch základných škôl a spádových materských školách - na pripomienkovanie
SÚBOR

Návrh VZN mesta Lipany č. xx/2024 o školských obvodoch...

06.03.2024
Všeobecné záväzné nariadenie
Návrh VZN mesta Lipany  č. 13/2024  o zákaze umiestnenia herní a kasín na území mesta Lipany - na pripomienkovanie
SÚBOR

Návrh VZN mesta Lipany č. 13/2024 o zákaze umiestnenia herní...

05.03.2024
Všeobecné záväzné nariadenie
Mesto Lipany zverejňuje zámer predaja majetku a spôsob prevodu majetku Obchodnou verejnou súťažou (OVS).
SÚBOR

Mesto Lipany zverejňuje zámer predaja majetku a spôsob prevodu...

23.02.2024
Vyhlásenie podmienok OVS
Pozvánka na zasadnutie MsZ

Pozvánka na zasadnutie MsZ

16.02.2024
Pozývame Vás na XV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva
Oznámenie o konaní vo veci výrubu drevín
SÚBOR

Oznámenie o konaní vo veci výrubu drevín

29.01.2024
Oznámenie o začatí správneho konania
Oznámenie o konaní vo veci výrubu drevín
SÚBOR

Oznámenie o konaní vo veci výrubu drevín

Oznámenie o začatí správneho konania
Oznámenie o konaní vo veci výrubu drevín
SÚBOR

Oznámenie o konaní vo veci výrubu drevín

Oznámenie o začatí správneho konania
Pozvánka na zasadnutie MsZ

Pozvánka na zasadnutie MsZ

19.01.2024
Pozývame Vás na XIV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva
Oznámenie o konaní vo veci výrubu drevín
SÚBOR

Oznámenie o konaní vo veci výrubu drevín

Oznámenie o začatí konania
Poverenie na zabezpečenie ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver
SÚBOR

Poverenie na zabezpečenie ochrany poľovníctva a starostlivosti...

Pozemkový a lesný odbor Oddelenie lesného hospodárstva
Zverejnenie zámeru zámeny pozemkov

Zverejnenie zámeru zámeny pozemkov

04.01.2024
Mesto Lipany zverejňuje zámer zámeny pozemkov
Všeobecné záväzné nariadenie č. 12/2023 o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2019/IV o určení výšky finančných prostriedkov  na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva
SÚBOR

Všeobecné záväzné nariadenie č. 12/2023 o zrušení Všeobecne...

15.12.2023
Všeobecné záväzné nariadenie
Všeobecné záväzné nariadenie  č. 11/2023  o určení čiastočných úhrad v školách a školských zariadeniach  v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Lipany
SÚBOR

Všeobecné záväzné nariadenie č. 11/2023 o určení čiastočných...

15.12.2023
Všeobecné záväzné nariadenie
Všeobecné záväzné nariadenie č. 10/2023 , ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ZaD č. 15/2023 ÚPN-M Lipany
SÚBOR

Všeobecné záväzné nariadenie č. 10/2023 , ktorým sa vyhlasuje...

15.12.2023
Všeobecné záväzné nariadenie
Pozvánka na zasadnutie MsZ

Pozvánka na zasadnutie MsZ

08.12.2023
Pozývame Vás na XIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva
Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta Lipany na rok 2024
SÚBOR

Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta Lipany na rok 2024

07.12.2023
Žiadosť
Verejná vyhláška – Zmena obvodu PPÚ Lipany
SÚBOR

Verejná vyhláška – Zmena obvodu PPÚ Lipany

30.11.2023
Verejná vyhláška
Návrh rozpočtu mesta Lipany - na pripomienkovanie
SÚBOR

Návrh rozpočtu mesta Lipany - na pripomienkovanie

29.11.2023
Rozpočet mesta Lipany na rok 2024