Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Úradná tabuľa

Výsledok OVS - nebytový priestor 19,20 m² - Nám. sv. Martina 39 (AB)
SÚBOR

Výsledok OVS - nebytový priestor 19,20 m² - Nám. sv. Martina...

14.10.2020
Výsledok OVS - nebytový priestor 17,00 m² - Nám. sv. Martina 39 (AB)
SÚBOR

Výsledok OVS - nebytový priestor 17,00 m² - Nám. sv. Martina...

14.10.2020
Výsledok OVS – nebytový priestor 47,20 m²- Nám. sv. Martina 51 (Tília)
SÚBOR

Výsledok OVS – nebytový priestor 47,20 m²- Nám. sv. Martina 51...

14.10.2020
Oznámenie o začatí konania, pozvánka na ústne pojednávanie a miestnu obhliadku
SÚBOR

Oznámenie o začatí konania, pozvánka na ústne pojednávanie a...

09.10.2020
Predaj pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa – zámer prevodu

Predaj pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa – zámer...

07.10.2020
Na základe novovytvorenej lokality Pod hájom, kde je naplánovaná nová IBV bolo...
Na pripomienkovanie

Na pripomienkovanie

06.10.2020
Materiály na pripomeinkovanie - územný plán .zip 3MB
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľnosti
SÚBOR

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľnosti

05.10.2020
Mesto Lipany vyhlasuje OVS o najvhodnejší návrh na uzavretie Zmluvy o budúcej...
Zverejnenie zámeru  prevodu vlastníctva  majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru  prevodu vlastníctva  majetku z dôvodu...

05.10.2020
Na základe uznesenie MsZ v Lipanoch č. 22/2020/III/1 zo dňa 27.8.2020 Mesto Lipany zverejňuje zámer...
Regionálna tlačová správa, ktorá sa týka sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 aktualizovaná 16.9.2020
SÚBOR

Regionálna tlačová správa, ktorá sa týka sčítania obyvateľov,...

29.09.2020
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže – nájom nebytového priestoru v budove na Námestí sv. Martina  51 v Lipanoch (Tília) s výmerou 47,20 m²
SÚBOR

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže – nájom nebytového...

18.09.2020
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže – nájom nebytového priestoru s výmerou 17,00 m² v budove na Námestí sv. Martina 39 v Lipanoch (administratívna budova)
SÚBOR

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže – nájom nebytového...

18.09.2020
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže – nájom nebytového priestoru s výmerou 19,20 m² v budove na Námestí sv. Martina 39 v Lipanoch (administratívna budova)
SÚBOR

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže – nájom nebytového...

18.09.2020
Výsledok OVS - nebytový priestor 19,20 - AB Nám. sv. Martina
SÚBOR

Výsledok OVS - nebytový priestor 19,20 - AB Nám. sv. Martina

16.09.2020
Výsledok OVS - nebytový priestor 17,00 - AB Nám. sv. Martina
SÚBOR

Výsledok OVS - nebytový priestor 17,00 - AB Nám. sv. Martina

16.09.2020
Výsledok OVS - nebytový priestor - OC Tília
SÚBOR

Výsledok OVS - nebytový priestor - OC Tília

16.09.2020
Zverejnenie zámeru nájmu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru nájmu majetku z dôvodu hodného osobitného...

31.08.2020
Mesto Lipany zverejňuje zámer prevodu –nájmu majetku z dôvodu hodného...
Zverejnenie zámeru predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru predaja majetku z dôvodu hodného osobitného...

31.08.2020
Mesto Lipany zverejňuje zámer prevodu –predaj nehnuteľného  majetku podľa § 9a ods.8...
Zverejnenie zámeru predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného...

31.08.2020
Na základe žiadosti p.Jany Dlugošovej, rod. Križalkovičovej,  bytom Lipany, Dub.roveň 22  MsZ...
Zverejnenie zámeru nájmu nebytového priestoru z dôvodu hodného
osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru nájmu nebytového priestoru z dôvodu hodného...

28.08.2020
Mesto Lipany zverejňuje zámer nájmu nebytového priestoru z dôvodu hodného...
Výzva - OVS nebytový priestor AB Nám. sv. Martina
SÚBOR

Výzva - OVS nebytový priestor AB Nám. sv. Martina

28.08.2020