Mesto Lipany panoráma
 

Archív verejného obstarávania a súťaží 2015

"Profil verejného obstarávateľa"

Verejný obstarávateľ: Technické služby, spol. s r.o., Lipany 
(podľa §6 odst.1 písm.b) zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov) 
IČO: 31 704 425

Rekonštrukcia protipožiarnej lesnej cesty a výstavba monitorovacej veže v mestských lesoch Lipany 
Vypracovanie PD

Zákazka na poskytnutie služieb zadávaná postupom podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
Kontakt: Technické služby, spol. s r.o., Krivianska 3 082 71 Lipany. Kontaktná osoba: PhDr. Jozef Križalkovič, tel: 0905 495 517 
8.7.2015 - Výzva .pdf 315 KiB


Vypracovanie projektovej dokumentácie "Rekonštrukcia lesnej cesty Lúčka"

Zákazka na poskytnutie služieb zadávaná postupom podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
Kontakt: Technické služby, spol. s r.o., Krivianska 3 082 71 Lipany. Kontaktná osoba: PhDr. Jozef Križalkovič, tel: 0905 495 517 
8.7.2015 - Výzva .pdf 2018 KiB


"Profil verejného obstarávateľa"

Verejný obstarávateľ: Mesto Lipany 
(podľa §6 odst.1 písm.b) zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov) 
IČO: 327 379 
Profil verejného obstarávateľa mesta Lipany na stránke Úradu pre verejné obstarávanie

Servis a opravy motorových vozidiel Mesta Lipany

Zákazka na poskytnutie služieb zadávaná postupom podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
Kontakt: Mesto Lipany, Krivianska 1 082 71 Lipany. Kontaktná osoba: Mgr. Emil Jacko, tel: 051/4881150, E-mail: prednosta@lipany.sk 
29.4.2015 - Výzva .rtf 1,4 MiB 
29.4.2015 - Rámcova zmluva .pdf 415 KiB 
18.5.2015 - Úspešný uchádzač: Stanislav Bujňaček, AUTOSERVIS SB, Lipany, celková cena s DPH 7 204,80 Eur.


Deratizácia, dezinsekcia a dezinfekcia (ZMENA TERMÍNU)

Zákazka na poskytnutie služieb zadávaná postupom podľa §9 odst.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na poskytnutie služieb. 
Kontakt: Mesto Lipany, Krivianska 1 082 71 Lipany. Kontaktná osoba: Ing. Figurová Bedlovičová, tel: 051-488 11 73, E-mail: vystavba@lipany.sk 
18.5.2015 - Výzva (aktualizované) .pdf 295 KiB 
28.5.2015 - Úspešný uchádzač: DLC s.r.o., Pionierska 22, Prešov, cena: 9 940,58 Eur


Servis a opravy motorových vozidiel Mesta Lipany

Zákazka na poskytnutie služieb zadávaná postupom podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
Kontakt: Mesto Lipany, Krivianska 1 082 71 Lipany. Kontaktná osoba: Mgr. Emil Jacko, tel: 051/4881150, E-mail: prednosta@lipany.sk 
29.4.2015 - Výzva .rtf 1,4 MiB 
29.4.2015 - Rámcova zmluva .pdf 415 KiB 
18.5.2015 - Úspešný uchádzač: Stanislav Bujňaček, AUTOSERVIS SB, Lipany, celková cena s DPH 7 204,80 Eur.


Modernizácia kamerového systému mesta Lipany

Zákazka na realizáciu prác zadávaná postupom podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
Kontakt: Mesto Lipany, Krivianska 1 082 71 Lipany. Kontaktná osoba: Ing. Peter Terifaj, tel: 0907 999 803, E-mail: msp@lipany.sk 
30.1.2015 - Výzva .rtf 80 KiB


„Stavebné úpravy Luník-rehabilitačné pracovisko Lipany, Sabinovská č.2"

Zákazka na realizáciu stavebných prác zadávaná postupom podľa §9 odst.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
Kontakt: Mesto Lipany, Krivianska 1 082 71 Lipany. Kontaktná osoba: Ing. Štefan Kušnír, tel: 051-488 11 73, E-mail: kusnir@lipany.sk 
27.1.2015 - Výzva .rtf 14 KiB 
27.1.2015 - Sprievodná správa .rtf 82 KiB 
27.1.2015 - Aktuálny stav .pdf 134 KiB 
27.1.2015 - Navrhovaný stav .pdf 205 KiB 
27.1.2015 - VV - elektro .xls 66 KiB 
27.1.2015 - VV - stavebné úpravy .xls 110 KiB 
10.2.2015 - Úspešný uchádzač: KAMPAg, spol.s.r.o, Dubovická roveň 28, Lipany, Cena diela: 26 628,54 €


Grafické spracovanie, tlač a dodanie mesačníka Aktuality lipianskej radnice

Zákazka na poskytnutie služby zadávaná postupom podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
Kontakt: Mesto Lipany, Krivianska 1 082 71 Lipany. Kontaktná osoba: Ing. Figurová Bedlovičová, tel: 051-488 11 73, E-mail: vystavba@lipany.sk 
1.12.2014 - Výzva .pdf 103 KiB 
1.12.2014 - Príloha - zmluva .rtf 668 KiB 
9.1.2015 - Úspešný uchádzač: RS media, s.r.o., Reimanova 9, 080 01 Prešov, cena: 7 893,60 Eur s DPH.


Pracovné odevy a obuv

Zákazka na dodanie tovarov zadávaná postupom podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
Kontakt: Mesto Lipany, Krivianska 1 082 71 Lipany. Kontaktná osoba: Ing. Figurová Bedlovičová, tel: 051-488 11 73, E-mail: vystavba@lipany.sk 
20.11.2014 - Výzva .pdf 132 KiB


Hygienické a čistiace potreby

Zákazka na poskytnutie služby zadávaná postupom podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
Kontakt: Mesto Lipany, Krivianska 1 082 71 Lipany. Kontaktná osoba: K. Dulinová, tel: 051/4881150, E-mail: sekretariat@lipany.sk 
11.11.2014 - Výzva .pdf 123 KiB 
5.1.2015 - Úspešný uchádzač: Krídla, s.r.o. Humenné


Kancelárske potreby

Zákazka na poskytnutie služby zadávaná postupom podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
Kontakt: Mesto Lipany, Krivianska 1 082 71 Lipany. Kontaktná osoba: K. Dulinová, tel: 051/4881150, E-mail: sekretariat@lipany.sk 
11.11.2014 - Výzva .pdf 125 KiB 
5.1.2015 - Úspešný uchádzač: Krídla, s.r.o. Humenné


Kancelársky papier

Zákazka na poskytnutie služby zadávaná postupom podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
Kontakt: Mesto Lipany, Krivianska 1 082 71 Lipany. Kontaktná osoba: K. Dulinová, tel: 051/4881150, E-mail: sekretariat@lipany.sk 
11.11.2014 - Výzva .pdf 73 KiB 
5.1.2015 - Úspešný uchádzač: Krídla, s.r.o. Humenné


Tonery

Zákazka na poskytnutie služby zadávaná postupom podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
Kontakt: Mesto Lipany, Krivianska 1 082 71 Lipany. Kontaktná osoba: K. Dulinová, tel: 051/4881150, E-mail: sekretariat@lipany.sk 
11.11.2014 - Výzva .pdf 74 KiB 
5.1.2015 - Úspešný uchádzač: Laser servis, s.r.o. Šenkvice


Zimná údržba

Zákazka na poskytnutie služby zadávaná postupom podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
Kontakt: Mesto Lipany, Krivianska 1 082 71 Lipany. Kontaktná osoba: Ing. Bedlovičová, tel: 051-488 11 73, E-mail: vystavba@lipany.sk 
19.9.2014 - Výzva .pdf 150 kB 
7.10.2014 - Úspešny uchádzač: Kaščák Miroslav s.r.o. Lipany Cena: 20 284,56€


"Odborné prehliadky elektrických zariadení a bleskozvodov"

Zákazka na poskytnutie služby zadávaná postupom podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
Predmet: Odborné prehliadky elektrických zariadení a bleskozvodov:
  • V nájomných domoch- Štúrová 35,37, Hviezdoslavová 1,54/A-56,Za traťou-rómska osada.
  • V kotolniach-Štúrová 35,37,Hviezdoslavová 54/A-56,MsÚ,OÚ,Tília,PZ,Medicum. 
    Kontakt: Štefan Jacko, tel. 0905 835 939, e-mail: stefan.jacko@lipany.sk 
    Zverejnené 8.9.2014 
    6.10.2014 - Úspešný uchádzač: Ing.Ladislav Hrabčák,Nám.sv.Martina č.89,Lipany Cena: 990,-€


"Dovoz asfaltovej drte,terénne úpravy-ihrisko osada"

Zákazka na poskytnutie služby zadávaná postupom podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
Kontakt: Milan Slaminka, tel. 0907 928805, e-mail: milan.slaminka@lipany.sk 
Zverejnené 8.9.2014


"Nákup čerstvého mäsa september 2014 - december 2014

Zákazka na poskytnutie služieb zadávaná postupom podľa § 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na poskytnutie služby: nákup čerstvého mäsa 
Kontakt: ŠJ - Komenského 14 082 71 Lipany, Kontaktná osoba: Mária Dinisová, E-mail: jedalen.lipany@gmail.com 
Zverejnené 12.8.2014 
Aktualizácia 15.8.2014: Tel.: 0907 844 688 
26.8.2014 - Úspešný uchádzač: TAMILA Generála Svobodu 428/20 083 01 Sabinov


"Nákup čerstvého mäsa september 2014 - december 2014

Zákazka na poskytnutie služieb zadávaná postupom podľa § 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na poskytnutie služby: nákup čerstvého mäsa 
Kontakt: ŠJ -Hviezdoslavova 1 082 71 Lipany, Kontaktná osoba: Mária Čarnogurská, E-mail: jedalen.lipany@gmail.com 
Zverejnené 12.8.2014 
Aktualizácia 15.8.2014: Tel.: 0907 844 688 
26.8.2014 - Úspešný uchádzač: TAMILA Generála Svobodu 428/20 083 01 Sabinov


"Rekonštrukcia sociálneho zariadenia v materskej škole"

Zákazka na poskytnutie služby zadávaná postupom podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
Kontakt: Materská škola, Námestie sv. Martina 80, 082 71 Lipany Riaditeľka MŠ: Mgr. Mária Urbanová, mobil: 0905 860 234, 
Pozn.: Práce je nutné zrealizovať v termíne od 04. 08. 2014 – 15. 08. 2014. 
Zverejnené 18.7.2014


"Nákup 7 ks 1100 l čiernych plastových kontajnerov a 20 ks 110 l plechových Kuka nádob"
Zákazka na dodanie tovaru zadávaná postupom podľa §9 odst.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie tovaru. 
Kontakt: Milan Slaminka, tel. 0907 928805, e-mail: milan.slaminka@lipany.sk 
Zverejnené 30.6.2014


„Výmena strechy - pozinkovaný plech 77 m2“
Zákazka na realizáciu stavebných prác zadávaná postupom podľa §9 odst.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Kontakt: Mesto Lipany, Krivianska 1 082 71 Lipany. Kontaktná osoba: Štefan Jacko, tel: 0905 835 939 
Zverejnené - 20.6.2014


„Úprava Lipianského potoka po povodni 2014“ č. 5598/2014-Výst
Zákazka na realizáciu stavebných prác zadávaná postupom podľa §9 odst.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Kontakt: Mesto Lipany, Krivianska 1 082 71 Lipany. Kontaktná osoba: Ing. Štefan Kušnír, tel: 051-488 11 73, E-mail: kusnir@lipany.sk 
19.6.2014 - Výzva .rtf 15 KiB 
19.6.2014 - Súpis prác .pdf 168 KiB 
3.7.2014 - Úspešný uchádzač: AURIOL spol.s.r.o, Berlínska 2457/6, Košice. Cena s DPH: 21. 797,27€.


Výzva na predkladanie ponúk č.2014/05557-ekon. "Poskytnutie úveru"

Kontakt: Ing. Jozefína Tomašková ,Tel.: 051/488 11 62, e-mail: tomaskova@lipany.sk, ekon@lipany.sk 
9.6.2014 - Výzva .rtf 670 kB 
24.6.2014 - Úspešný uchádzač: SLSP, a.s.


„Nábytok, stoličky a stoly do materskej školy“
Zákazka na dodanie tovaru zadávaná postupom podľa §9 odst.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Kontakt: Anna Šejirmanová, č.t. 051/4572571, 09080148283, mskptn@centrum.sk 
6.6.2014 - Popis .pdf 115 kB


"Predĺženie licencie ESET na dva roky v počte 80 kusov pre verejnú správu"
Zákazka na dodanie tovaru zadávaná postupom podľa §9 odst.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Kontakt: Mesto Lipany, Krivianska 1 082 71 Lipany. Kontaktná osoba: Mgr. Viera Sontágová, tel: 051 4881171, viera.sontagova@lipany.sk 
Zverejnené - 5.6.2014 
11.6.2014 - Úpešný uchádzač: AutoCont SK a.s., Strojnícka 1, 080 06 Prešov, cena bez DPH 1 331,60 €


„Návrh zmluvy na naplnenie zámeru rekonštrukcie terasy a vybudovania administratívnych priestorov na objekte administratívnej budovy na Námestí sv. Martina“
Mesto Lipany vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh zmluvy na naplnenie zámeru rekonštrukcie terasy a vybudovania administratívnych priestorov na objekte administratívnej budovy na Námestí sv. Martina (ďalej len „AB“) 
Kontakt: PhDr. Jozef Križalkovič, email: prednosta@lipany.sk, tel.: 051/4881152, 0905/495517 
4.6.2014 - Výzva .rtf 57 kB


„Detské ihriská - dodanie a doprava prvkov na detské ihriská“
Zákazka na dodanie tovaru zadávaná postupom podľa §9 odst.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Kontakt: Mesto Lipany, Krivianska 1, 082 71 Lipany. Kontaktná osoba: Marcela Tomková - 051/4881177, 0908348848 
Názov: "Detské ihriská - dodanie a doprava prvkov na detské ihriská". 
12.5.2014 - Výzva .rtf 50 kB 
12.5.2014 - Popis .pdf 245 kB 
27.5.2014 - Úspešný uchádzač: Intersystem EU s.r.o., Dukelská 295/34, 014 01 Bytča - cena bez DPH - 6 199,00 €.


„Gelcoat NGA - SVG 7008/H - S v množstve 160 kg“
Zákazka na dodanie tovaru zadávaná postupom podľa §9 odst.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Kontakt: Mesto Lipany, Krivianska 1 082 71 Lipany. Kontaktná osoba: Štefan Jacko, tel: 0905 835 939 
Zverejnené - 28.4.2014


„Dodávka a montáž chemického zmäkčovača vody -nájomné bytové domy Štúrova“
Zákazka na realizáciu stavebných prác zadávaná postupom podľa §9 odst.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Kontakt: Mesto Lipany, Krivianska 1 082 71 Lipany. Kontaktná osoba: Ing. Štefan Kušnír, tel: 051-488 11 73, E-mail: kusnir@lipany.sk 
24.4.2014 - Popis .pdf 60 kB 
13.5.2014 - Úspešný uchádzač: SOBWATER, Levoča -2 440,80€ s DPH


"Výmena strešných okien Štúrova-Lipany"
Zákazka na dodanie stavebných prác zadávaná postupom podľa §9 odst.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Kontakt: Mesto Lipany, Krivianska 1 082 71 Lipany. Kontaktná osoba: Ing. Štefan Kušnír, tel: 051-488 11 73, E-mail: kusnir@lipany.sk 
17.4.2014 - Popis .pdf 121 kB 
13.5.2014 - Úspešný uchádzač: ĎURI s.r.o, Lúčka 177, 4 204,80 nie je platca DPH


"Dodanie a inštalácia klimatizácie "
Zákazka na dodanie tovaru zadávaná postupom podľa §9 odst.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Kontakt: Mesto Lipany, Krivianska 1 082 71 Lipany. Kontaktná osoba: Mgr. Viera Sontágová, tel: 051 4881171, viera.sontagova@lipany.sk 
10.4.2014 - Popis .rtf 16 kB 
Zverejnené - 10.4.2014 
28.4.2014 - Úspešný uchádzač: CASSO s.r.o., Pražská 4, 040 11 Košice. Cena: 1 470,- €


"Gumový granulát"
Zákazka na dodanie tovaru zadávaná postupom podľa §9 odst.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Kontakt: Mesto Lipany, Krivianska 1 082 71 Lipany. Kontaktná osoba: Štefan Jacko, tel: 0905 835 939, 
Súťaž na dodanie gumového granulátu v hrúbke 1-3 mm na ihrisko s umelou trávou v množstve 8 000Kg 
Zverejnené - 9.4.2014


"Správa o zákazkach I.Q.2014"

2.4.2014 - Správa I.Q.2014 .pdf 88 kb


"Stavebné úpravy MEDICUM - jednodňová ambulancia"
Zákazka na realizáciu stavebných prác zadávaná postupom podľa §9 odst.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Kontakt: Mesto Lipany, Krivianska 1 082 71 Lipany. Kontaktná osoba: Ing. Štefan Kušnír, tel: 051-488 11 73, E-mail: kusnir@lipany.sk 

1.4.2014 - Výzva .rtf 47 kB 
1.4.2014 - Popis .pdf 40 kB 
24.4.2014 - Úspešný uchádzač: StavStar s.r.o., Hlavná 42, Granč Petrovce, Cena: 1 533,91 €


"Živičný kryt ciest a chodníkov"
Zákazka na realizáciu stavebných prác zadávaná postupom podľa §9 odst.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Kontakt: Mesto Lipany, Krivianska 1 082 71 Lipany. Kontaktná osoba: Ing. Štefan Kušnír, tel: 051-488 11 73, E-mail: kusnir@lipany.sk 

26.3.2014 - Výzva .pdf 211 kB 
8.4.2014 - Úspešný uchádzač: J.V.S., s.r.o, Prešov, jednotková cena 137,80€


"Výrub a ošetrovanie drevín v meste"
Zákazka na poskytnutie služieb zadávaná postupom podľa §9 odst.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na poskytnutie služby: 
"Výrub a ošetrovanie drevín v meste". 
Kontakt: Mesto Lipany, Krivianska 1 082 71 Lipany. Kontaktná osoba: Ľubomír Tejbus, tel: 0907 910 240 

Zverejnené - 21.3.2014


"Zámková dlažba"
Zákazka na dodanie tovaru zadávaná postupom podľa §9 odst.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Kontakt: Mesto Lipany, Krivianska 1 082 71 Lipany. Kontaktná osoba: Ing. Štefan Kušnír, tel: 051-488 11 73, E-mail: kusnir@lipany.sk 

12.3.2014 - Výzva .rtf 3 kB 
21.3.2014 - Úspešný uchádzač: STAV-MAJO s.r.o. Železničná 11, Lipany, Cena: 4 269,13 €


"Cyklochodník-Rovinky"
Zákazka na realizáciu stavebných prác zadávaná postupom podľa §9 odst.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
Kontakt: Mesto Lipany, Krivianska 1 082 71 Lipany. Kontaktná osoba: Ing. Štefan Kušnír, tel: 051-488 11 73, E-mail: kusnir@lipany.sk 

12.3.2014 - Výzva .rtf 15 kB 
31.3.2014 - 1.AURIOL spol.s.r.o.,Berlínska 2457/6, Košice 4 cena: 5 145,22 €


"Výmena okien Tilia, Luník, Hviezdoslavova"
Zákazka na realizáciu stavebných prác zadávaná postupom podľa §9 odst.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Kontakt: Mesto Lipany, Krivianska 1 082 71 Lipany. Kontaktná osoba: Ing. Štefan Kušnír, tel: 051-488 11 73, E-mail: kusnir@lipany.sk 

28.2.2014 - Výzva .rtf 50 kB 
28.2.2014 - Príloha .pdf 1,8 MB 
26.3.2014 - Úspešný uchádzač: StavStars.r.o, Hlavná 59/42, Granč Petrovce, Cena: I.alternatíva 9 778,94 € II. alternatíva 9 865,50 €


"Nútené vetranie sociálnych zariadení "Medicum" - VZT s napojením na nn el. rozvod a výmena svietidiel"
Zákazka na realizáciu stavebných prác zadávaná postupom podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
Kontakt: Mesto Lipany, Krivianska 1 082 71 Lipany. Kontaktná osoba: Ing. Štefan Kušnír, tel: 051-488 11 73, E-mail: kusnir@lipany.sk 
Práce budú realizované v termíne marec 2014-máj 2014. 
Zverejnené 27.2.2014 
2.4.2014 - Úspešný uchádzači: VZT : OK Klima,s.r.o, Strojnícka 9, Prešov 2 785,10 €; Elektro: Ing. Ladislav Hrabčák, NSM 89, Lipany 1 054,32 €


"Stavebné úpravy sociálnych zariadení MEDICUM"
Zákazka na realizáciu stavebných prác zadávaná postupom podľa §9 odst.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Kontakt: Mesto Lipany, Krivianska 1 082 71 Lipany. Kontaktná osoba: Ing. Štefan Kušnír, tel: 051-488 11 73, E-mail: kusnir@lipany.sk 

27.2.2014 - Výzva .pdf 210 kB 
18.3.2014 - Úspešný uchádzač: StavStar s.r.o, Hlavná59/42, Granč Petrovce, 9 417,80 €


"Rekonštrukcia sociálneho zariadenia"
Zákazka na realizáciu stavebných prác zadávaná postupom podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
Kontakt: Materská škola, Námestie sv. Martina 80, 082 71 Lipany, Riaditeľka MŠ: Mgr. Mária Urbanová, tel 051/4572439, 0905 860 234, e-mail: ms.centrumlipany@centrum.sk 
Práce je nutné zrealizovať v termíne od 03. 03. 2014 - 07. 03. 2014. 
Zverejnené 24.2.2014


"Údržba mestskej zelene"
Zákazka na poskytnutie služieb zadávaná postupom podľa §9 odst.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na poskytnutie služby: 
"Údržba mestskej zelene". 
Kontakt: Mesto Lipany, Krivianska 1 082 71 Lipany. Kontaktná osoba: Ing. Bedlovičová, tel: 051-488 11 73, E-mail: vystavba@lipany.sk 

21.2.2014 - Výzva .pdf 731 kB 

10.3.2014 - Úspešný uchádzač: Anton Kanuščák, Dubovická roveň 25, Lipany, cena 9997,85 Eur s DPH.


Výkon stavebného dozoru na stavbu "Lipany - "Úprava Lipianskeho potoka v km 0,300-1,400"
Zákazka na poskytnutie služieb zadávaná postupom podľa §9 odst.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na poskytnutie služby: 
Výkon stavebného dozoru - "Úprava Lipianskeho potoka v km 0,300-1,400". 
Kontakt: Mesto Lipany, Krivianska 1 082 71 Lipany. Kontaktná osoba: Ing. Bedlovičová, tel: 051-488 11 73, E-mail: vystavba@lipany.sk 

13.2.2014 - Výzva .pdf 250 kB 
21.3.2014 - Úspešný uchádzač: EKOGAS, s.r.o. so sídlom Vajanského 47, 080 01 Prešov cena :4.704,00 Eur


"Stavebné úpravy sociálnych zariadení ZUŠ"
Zákazka na realizáciu stavebných prác zadávaná postupom podľa § 9 zákona č. 25 / 2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Kontakt: Mesto Lipany, Krivianska 1 082 71 Lipany. Kontaktná osoba: Ing. Štefan Kušnír, tel: 051-488 11 73, E-mail: kusnir@lipany.sk 

11.2.2014 - Výzva .pdf 670 kB 

27.2.2014 - Jozef Goliaš, J. Bottu 986/15, Lipany, Najnižšia cena:7499,39 €


"Nákup čerstvého mäsa marec 2014 - august 2014"
Zákazka na dodanie tovaru zadávaná postupom podľa § 9 zákona č. 25 / 2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie tovaru: nákup čerstvého mäsa 
Kontakt: ŠJ - Hviezdoslavova 1 082 71 Lipany. Kontaktná osoba: Mária Čarnogurská, E-mail: jedalen.zshv@gmail.com 
Zverejnené 10.2.2014 
18.2.2014 - Úspešny uchádzač: Tamila, Generála Svobodu 20, 083 01 Sabinov


"Dodávka a dovoz školských potrieb - rok 2014"
Zákazka na poskytnutie služby zadávaná postupom podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
Kontakt: Materská škola, Námestie sv. Martina 80, 082 71 Lipany, Riaditeľka MŠ: Mgr. Mária Urbanová,tel: 051/4572439, mobil: 0905 860 234, E-mail: ms.centrumlipany@centrum.sk 
Zverejnené 10.2.2014


"Nákup čerstvého mäsa"
Zákazka na dodanie tovaru zadávaná postupom podľa § 9 zákona č. 25 / 2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie tovaru: nákup čerstvého mäsa 
Kontakt: Školská jedáleň - Komenského 14, 082 71 Lipany, tel: 0907 844 688, e-mail: jedalen.lipany@gmail.com 
Zverejnené 10.2.2014 
18.2.2014 - Úspešny uchádzač: Tamila, Generála Svobodu 20, 083 01 Sabinov


"Lipany – Úprava Lipianskeho potoka v km 0,300-1,400"
Zákazka na poskytnutie služieb zadávaná postupom podľa §9 odst.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na poskytnutie služby: výkon externého manažmentu projektu „Lipany – Úprava Lipianskeho potoka v km 0,300-1,400“ 
Kontakt: Ing.Bedlovičová, tel.051 4881173, e-mail:vystavba@lipany.sk 
7.2.2014 - Výzva .pdf 230 kB 
20.2.2014 - Úspešný uchádzač: Ing. Vladimír Uram, Kamencová 32, 080 05 Prešov, cena: 9000,00 €


Podlimitná zákazka: "Rekonštrukcia lesnej cesty - Lúčka"
Kontakt: Ing. Karol Fábry, tel./fax +421 51 7713873 
27.1.2014 - Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk na predmet zákazky "Rekonštrukcia lesnej cesty - Lúčka": 
29.1.2014 (oprava) - EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, Cena s DPH: 165 241,90€, Poradie: 1. 
29.1.2014 (oprava) - Inžinierske stavby, a.s., Priemyselná 7, 042 45 Košice, Cena s DPH: 165 381,28€, Poradie: 2.


Podlimitná zákazka: „Obnova lesa - pestovateľské činnosti"
Kontakt: Ing. Karol Fábry, tel./fax +421 51 7713873 
8.1.2014 - Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti § 41 ods. Zákona o verejnom obstarávaní - Otváranie ponúk - časť Ostatné .pdf 49 kb 
21.1.2014 - Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti § 41 ods. Zákona o verejnom obstarávaní - Otváranie ponúk - časť Kritéria .pdf 45 kb 
28.1.2014 - Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk k zákazke „Obnova lesa – pestovateľské činnosti“: 
REMOPEL, s.r.o., Hollého 44, 083 01 Sabinov, Cena s DPH: 136.354,80€, Poradie: 1. 
LESS & Co, s.r.o., Jesenského 26, 036 01 Martin, Cena s DPH: 137.853,60€, Poradie 2.


Dodávka zemného plynu - podlimitná zákazka"
Kontakt: Ing.Bedlovičová, tel.051 4881173, e-mail:vystavba@lipany.sk 
16.1.2014 - Správa o zákazke .pdf 70 kb


"Osobné motorové vozidlo"
Zákazka na dodanie tovaru zadávaná postupom podľa §9 odst.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie tovaru 
Kontakt: Milan Slaminka, tel. 0907928805, e-mail: milan.slaminka@lipany.sk 
14.1.2014 - Výzva .pdf 100 kb 
18.2.2014 - Úspešný uchádzač: AUTOMAPE, spol. s r.o., Bardejovská 26, 080 01 Prešov, cena 10 055.- €.


"Správa o zákazkach IV.Q.2013"

14.1.2014 - Správa IV.Q.2013 .rtf 70 kb


"Nákup 10 ks 1100 l plastových nádob na odpad"
Zákazka na dodanie tovaru zadávaná postupom podľa §9 odst.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie tovaru. 
Kontakt: Milan Slaminka, tel. 0907 928805 
Zverejnené 7.1.2014


"Nákup potravín"
Zákazka na dodanie tovaru zadávaná postupom podľa §9 odst.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie tovaru 
Kontakt: ŠJ pri ZŠ Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany , Mária Čarnogurská, jedalen.zshv@gmail.com 
Zverejnené 27.12.2013


"Nákup potravín"
Zákazka na dodanie tovaru zadávaná postupom podľa §9 odst.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie tovaru 
Kontakt: Školská jedáleň - Komenského 14, 082 71 Lipany, 0907 844 688, jedalen.lipany@gmail.com 
Zverejnené 27.12.2013


"Rekonštrukcia sociálneho zariadenia"
Zákazka na uskutočnenie prác zadávaná postupom podľa §9 odst.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na uskutočnenie prác
Kontakt: Materská škola,Námestie sv. Martina 80,082 71 Lipany, Riaditeľka MŠ: Mgr. Mária Urbanová,051/4572439, 0905 860 234, ms.centrumlipany@centrum.sk 
Zverejnené 12.12.2013


"Nákup: 2 ks - počítač s monitorom, s Windows 7 Profesional, 3 ks - Office pre mestský úrad, 3 ks -USB, 1 ks - notebook, 1 ks tlačiareň "
Zákazka na dodanie tovaru zadávaná postupom podľa §9 odst.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie tovaru: 
Kontakt: MsÚ Lipany, Krivianska č.1, Viera Sontágová, 051 4881171, viera.sontagova@lipany.sk 
10.12.2013 - Popis .rtf 65 kb 
Úspešný uchádzač: AutoCont SK a.s., Strojnícka 1 080 01 Prešov, cena: 3 013,80 €.
Nenašli ste to čo hľadáte? Skúste staršie záznamy do roku 2013


Aktuality a oznamy
Kalendár zberu odpadov 2020
Kalendár zberu odpadov 2020

Stiahnite si:

Kalendár 2020 .xlsx 264kB

 

vložené: 30.12.2019
Výstava v galérii
Výstava v galérii

vložené: 02.12.2019
Vianoce v Lipanoch 2019
Vianoce v Lipanoch 2019

vložené: 26.11.2019
Voľby do NR SR 2020

Podstránka Parlamentných volieb 2020

vložené: 05.11.2019
Počasie v Lipanoch

Počasie Jasno
Teplota: 8.50°C
vietor: 8km/h, vlhkosť: 36%
tlak: 1006kPa