Mesto Lipany panoráma
 

Inštitúcie a obchodná sieť

V oblasti finančníctva v meste slúžia tri finančné inštitúcie – Všeobecná úverová banka, Slovenská sporiteľňa a  Poštová banka.

V meste pôsobia zástupcovia a reprezentanti takmer všetkých poisťovní pôsobiacich na Slovensku.

Pre účely doručovania listových, balíkových a peňažných zásielok  obyvateľom v mesta aj pre okolitým obciam  (Kamenica, Krivany, Dubovica, Ďačov, Lúčka, Miľpoš a Rožkovany) slúži Slovenská  pošta, pobočka Lipany.

Pre ochranu obyvateľstva a majetku  sú zriadené dva policajné útvary. Priamo v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je od roku 1991 zriadená Mestská polícia Lipany, ktorá má 5 zamestnaných členov polície. Pre mesto i okolité obce je zriadené Obvodné oddelenie PZ SR Lipany.

V meste priamo pôsobia dve cirkvi – rímskokatolícka a gréckokatolícka. Cirkevné obrady pre obidve tieto cirkvi sa konajú v Chráme sv.Martina, v Chráme sv. Cyrila a Metoda, Kaplnke sv. Magdalény na Petrovenci a v Kaplnke sv.Mikuláša z Flue. V Lipanoch sú pre tieto cirkvi zriadené aj dve farnosti.

Na území mesta sídli matričný úrad, ktorý zabezpečuje matričné služby pre okolité obce (Kamenica, Krivany, Dubovica, Ďačov, Lúčka, Miľpoš a Rožkovany). Matričný úrad spadá pod pôsobnosť MsÚ Lipany a zamestnáva jednu pracovníčku.

Obce a mesto Lipany regiónu hornej Torysy si zriadili na výkon štátnej správy v oblasti stavebného poriadku spoločný stavebný úrad, ktorý  zamestnáva 2,5 pracovníkov

Regionálny školský úrad, zamestnáva 2 zamestnancov. Regionálny rozvoj je inštitucionálne zabezpečený prostredníctvom Združenia obcí hornej Torysy, ktoré je združením 25 obcí a zamestnáva 2 stálych pracovníkov.

Maloobchod má zastúpené všetky dôležité sortimenty. Pôsobia tu 3 reťazce - COOP Jednota, AGROMILK ( Supermarket CASH and CARRY) a CBA cez svoje minimarkety a supermarkety. Dostupnosť hypermarketov je v Sabinove (15 km) a  v Prešove (30 km) a v Starej Ľubovni (30 km). V meste majú zastúpenie mobilní operátori ORANGE a O2.

Na území mesta sa nachádzajú hotel Mladosť, turistická ubytovňa UNISONO a turistická ubytovňa pri SOŠ, športovo relaxačné centrum TRÓJA, reštauračné zariadenia pizzeria Biely dom, reštaurácia Mladosť, Uniosono, reštaurácia XXL, pizzeria Bowling u Piťa a motorest Špárová.

Pozri aj: Stravovanie, ubytovanie

Aktuality a oznamy
Nariadenie vlády SR
Nariadenie vlády SR

Kalendár zberu odpadov 2020
Kalendár zberu odpadov 2020

Stiahnite si:

Kalendár 2020 .xlsx 264kB

 

Kalendár podujatí 2020

Stiahnite si kalendár podujatí mesta Lipany na celý rok 2020

Kalendár podujatí

Aplikácia ROZaNA

Body záujmu v meste

Počasie v Lipanoch

Počasie jasná obloha
Teplota: 1.10°C
vietor: 0km/h
vlhkosť: 72%
tlak: 1025kPa