Mesto Lipany panoráma
 

Komisie pri MsZ v Lipanoch

1. Komisia finančná a pre správu majetku - predseda: Ing. Miloš Kožuško, tajomníčka komisie: Ing. Mária Majirošová,  členovia: Vladimír Babjak, Ing. Ján Baňas, Ľuboš Čorňák, Mgr. Emil Jacko, Jozef Kanuščák, Ján Kocúrko, PhDr. Jozef Križalkovič, Mgr. Martin Lazor, PaedDr. Dušan Majerčák, Ing. Jozef Majtner, Ing. Jozefína Tomašková,

2. Komisia sociálna, zdravotnícka a bytová - predseda: Vladimír Babjak, tajomníčka komisie: Mgr. Mária Grešová, členovia: Judita Andraščíková, JUDr. Katarína Ďzačovská, PhDr. Miriam Ištoňová, PhD., Ján Kocúrko, Mgr. Cecília Ondková, Anna Sekeráková, Igor Sladkovský, Mgr. Soňa Šuhajová, Mgr. Ľudmila Verešpejová,

3. Komisia pre rómsku komunitu - predseda: Peter Fedák, tajomník komisie: Michal Šuťák, členovia: poslanec Jozef Kanuščák, Bc. Irena Blichárová, Ladislav Olejník, Mgr. Ľuboš Poremba, Mgr. Ján Pták, Mgr. Miriam Reištetterová, Ing. Zuzana Sladkovská, Ľudovít Surgent, Ing. Peter Tejbus, Mgr. Marko Urdzík,

4. Komisia pre kultúru - predseda: Ján Kocúrko, tajomníčka komisie: Mgr. Iveta Hrabčáková, členovia: PaedDr. Patrícia Chovancová, Bc. Marek Kandráč, Jozef Kanuščák, Mgr. Mária Kmecová, PaedDr. Gabriela Mochňáková, Mgr. Ivica Molnárová, PaedDr. Lenka Murínová, Mgr. Andrea Semanová, JUDr. Janka Toporcerová, Mgr. Mária Vološinová, 

5. Komisia pre šport - predseda: Anna Černická, tajomníčka komisie: Marcela Tomková,  členovia: JUDr. Radoslav Fedurco, Štefan Jacko, Mgr. Ľuboš Ľaš, JUDr. Ján Michňák, Ing. Stanislav Reištetter, Pavol Šuhaj, JUDr. Bohuslav Toporcer, PaedDr. Jozef Sobota, Mgr. Lukáš Višňovský,

6. Komisia pre výstavbu a územný plán - predseda: Ing. Peter Tejbus, tajomníčka komisie: Ing. Beáta Figurová Bedlovičová, členovia: Matej Andraščík, Michal Bucko, Ing. Anna Bučková, Bc. Juraj Figura, Jozef Kanuščák st., Ing. Štefan Kušnír, Ján Mindek, Peter Pariľák, JUDr. Peter Pella, Ing. Michal Petrík, Slavomír Reištetter,

7. Komisia pre životné prostredie - predseda: Peter Kandráč, tajomníčka komisie: Ing. Anna Bučková, členovia: Ľubomír Bučko, Peter Fedák, Jozef Goliáš, Pavol Kordiak, Matej Kožuško, Mgr. Terézia Križalkovičová, Jana Kuchárová, Mgr. Mária Majná, Milan Slaminka, Miloš Smetana, Peter Sopčák,

8. Komisia informačno-propagačná - predseda: PhDr. Viera Urdová, tajomníčka komisie: Mgr. Viktória Molnárová, členovia: Mgr. Daniela Babjaková, PhDr. Eva Bujňáková, Anna Černická, Gabriel Kuchár, PhDr. Iveta Sekeráková, Mgr. Miroslav Tutoky, Ing. Michal Višňovský,

9. Komisia pre ochranu verejného záujmu - predseda: Ing. Miloš Kožuško, členovia: Peter Fedák, Jozef Kanuščák, Ján Kocúrko, PhDr. Viera Urdová,

10. Komisia pre Grantový program mesta Lipany - predseda: Katarína Dulinová, členovia: Anna Černická, Peter Fedák, Peter Kandráč, Ing. Stanislav Reištetter, Mgr. Soňa Šuhajová, Marcela Tomková, Mgr. Ľudmila Verešpejová,

11. Komisia pre Partnerský grantový program - členovia: Katarína Dulinová, Jeanine Hostettler, Ing. Miloš Kožuško, Hansruedi Schreiber, Mgr. Soňa Šuhajová, PhDr. Viera Urdová,

12. Mestská školská rada - predseda: Mgr. Anton Lazorík, tajomníčka komisie: Mgr. Mária Urbanová, členovia: Mgr. Adriána Bencová, Terézia Brillová, Katarína Dulinová, Mgr. Emil Jacko, Ing. Marianna Mertinková, Marcela Parimuchová, Mgr. Pavol Palenčár, Mgr. Marcel Polomský, Ing. Stanislav Reištetter,

13. Komisia cestovného ruchu - predseda: Mgr. Ľudmila Verešpejová, tajomníčka komisie: Ing. Zuzana Urdová, členovia: Ing. Gabriela Angelovičová, Mgr. Štefan Antol, Peter Fedák, Jozef Kanuščák, Vladimír Kocúrek, PhDr. Jozef Križalkovič, Ing. Bernard Majtner, Ing. Peter Máthé, Ing. Igor Štvarták,Ing. Eduard Vokál.

Aktualizované 25.5.2019

Aktuality a oznamy
Kam za kultúrou a športom - október
Kam za kultúrou a športom - október

vložené: 23.09.2020
Najkrajší balkón, najkrajšia záhradka
Najkrajší balkón, najkrajšia záhradka

vložené: 24.04.2020
Región Šariš

vložené: 07.04.2020
Kalendár podujatí 2020

Stiahnite si kalendár podujatí mesta Lipany na celý rok 2020

Kalendár podujatí

vložené: 21.02.2020
Aplikácia ROZaNA

vložené: 11.02.2020
Kalendár zberu odpadov 2020
Kalendár zberu odpadov 2020

Stiahnite si:

Kalendár 2020 .xlsx 264kB

 

vložené: 30.12.2019
Počasie v Lipanoch

Počasie Jasno
Teplota: 8.50°C
vietor: 8km/h, vlhkosť: 36%
tlak: 1006kPa