Mesto Lipany panoráma
 

Kontakty


Úradné hodiny:

Pondelok: 7.30 hod – 15.15 hod.

Utorok: 7.30 hod – 15.15 hod.

Streda: 7.30 hod – 16.45 hod.

Štvrtok: 7.30 hod – 15.15 hod.

Piatok: 7.30 hod – 13.45 hod.

(Prestávka na obed 11.30 hod. – 12.15 hod.)

HOTLINE 24 hodín denne na tel. číslach 051 - 488 11 55 alebo +421 907 999 803.

Podnety k službám poskytujúcich Mestom Lipany

Verejné osvetlenie, čistota mesta, komunálny odpad, skládky,...

Adresa sídla: Mesto Lipany, Krivianska 1, 082 71 Lipany

Kontakt na sídlo: +421 (0)51 488 11 50, E-mail:

Kontakty na referáty a oddelenia MsÚ

Meno, priezvisko                                            

E-mail                                                                         Tel: +421 (0)51 488 11 + klapka

Primátor mesta

Ing. Vladimír Jánošík

51

Zástupca primátora

PhDr. Viera Urdová

0915605390

Prednosta

Mgr. Emil Jacko

52

Hlavný kontrolór

Ing. Stanislav Turák

53

Projektový manažér

PhDr. Jozef Križalkovič

53

Ing. Zuzana Urdová

53

Sekretariát primátora a prednostu mestského úradu, styk so zahraničím, styk s verejnosťou, podateľňa a archív

Katarína Dulinová

50

Ohlasovňa a voľby

Katarína Bačová

0514881170

Matrika

Andrea Pillárová

59


Ekonomické oddelenie:

Vedúca ekonomického oddelenia

Ing. Jozefína Tomašková

62

Referát účtovníctva

Mgr. Anna Kušnírová

61

Marta Lipovská

61

Alena Petrusová

61

Referát personálny a mzdový

Ing. Ján Feltovič

60

Ing. Anna Ištoňová

60

Referát správy daní a poplatkov, pokladňa

Bc. Ľudmila Vargová

0514881158

Mgr. Mária Majná

0514881158

Spoločný úrad na úseku administratívnej agendy školstva

Mária Veľká

74

Magdaléna Čechová

74

Referát pre MOS, aktiváciu nezamestnaných

Jana Miková

78

Referát pre evidenciu majetku mesta

Ing. Mária Majirošová

63

Mgr. Viktória Molnárová


Oddelenie údržby majetku a koordinácia MOS

Milan Slaminka

0907928805


Štefan Jacko

0907319958Sociálne oddelenie:

Vedúca sociálneho oddelenia

Mgr. Mária Grešová

65

Referát terénnej sociálnej práce

Mgr. Miroslava Kolcunová

0917237896

Mgr. Marcela Kormošová 

0917237896

Mgr. Irena Blichárová

0905853274

Darina Rakašová

0917237896

Mgr. Radoslav Harčarík

0905853274

Ing. Inga Goliášová

0917237896

0905853274

Referát osobitného príjemcu sociálnych dávok

Michal Šuťák

75

Spoločný úrad pre sociálne služby

Mgr. Cecília Ondková

79


Oddelenie výstavby, územného plánu a životného prostredia:

Ing. Beáta Figurová Bedlovičová

73

Ing. Štefan Kušnír

73


Spoločný úrad na úseku stavebného poriadku

Ing. Anna Bučková

72

Ján Mindek

72

Ing. Marta Filipová

72

Ľubomír Tejbus

0907910240


Oddelenie kultúry a športu a knižnice

Vedúca oddelenia kultúry a športu a knižnice

Marcela Tomková

77

Mgr. Iveta Hrabčáková

77

Jaroslav Rakaš

77

Jarmila Reištetterová

77

Oddelenie mestskej knižnice

Ing. Bernardína Šimová

76


Oddelenie mestskej polície a obsluhy kamerového systému

Náčelník Mestskej polície

Ľudovít Surgent

55

0907999803

Ing. Peter Terifaj

55

0907999803

Štefan Berdis

55

0907999803

Dušan Haborák

55

0907999803

Kamil Figura

55

0907999803

Ľuboslav Lukáč

55

0907999803

Patrik Palenčár

55

0907999803


Spoločný školský úrad

Mgr. Viera Sontágová

71

Ing. Lenka Lukáčová

71Aktuality a oznamy
Kam za kultúrou a športom - október
Kam za kultúrou a športom - október

vložené: 23.09.2020
Najkrajší balkón, najkrajšia záhradka
Najkrajší balkón, najkrajšia záhradka

vložené: 24.04.2020
Región Šariš

vložené: 07.04.2020
Kalendár podujatí 2020

Stiahnite si kalendár podujatí mesta Lipany na celý rok 2020

Kalendár podujatí

vložené: 21.02.2020
Aplikácia ROZaNA

vložené: 11.02.2020
Kalendár zberu odpadov 2020
Kalendár zberu odpadov 2020

Stiahnite si:

Kalendár 2020 .xlsx 264kB

 

vložené: 30.12.2019
Počasie v Lipanoch

Počasie Jasno
Teplota: 8.50°C
vietor: 8km/h, vlhkosť: 36%
tlak: 1006kPa