Mesto Lipany panoráma
 

Oddelenie kultúry a športu

Mestský úrad Lipany

Oddelenie kultúry a športu

Krivianska 3, 082 71 Lipany


Vedúca oddelenia: Marcela Tomková (t. č. čerpanie MD)

Samostatný odborný referent: Mgr. Iveta Hrabčáková

Ozvučovací a osvetľovací technik: Jaroslav Rakaš

Kontakt:  051 /488 11 77, 0908 805 139

Email:  


Pracovná náplň oddelenia:


 • podporuje kultúrno-spoločenský a športový život so zámerom obohatiť občanov mesta a ponúknuť im zaujímavú  alternatívu využitia voľného času,
 • ponúka obyvateľom mesta široké spektrum kultúrno-spoločenských podujatí, záujmovo-umeleckej činnosti, podporuje mimoškolskú výchovu, vzdelávanie občanov, na podujatia pozýva profesionálnych i amatérskych umelcov z mesta, okolia či vzdialenejšieho regiónu, zabezpečuje aj návštevníkov  jednotlivých podujatí, 
 • podporuje prezentáciu rôznych druhov umenia, metód umeleckej tvorby, vyhľadáva a prezentuje nových amatérskych umelcov, 
 • zabezpečuje materiálno-technické vybavenie kultúrno-športových podujatí,
 • organizačne sa spolupodieľa  na podujatiach realizovaných mestskými školami či inými subjektmi, ako aj na ich koordinácii,
 • ponúka mestským školám priestor na prezentáciu ich činnosti, aktívne s nimi spolupracuje a podieľa sa na prezentácii  talentovaných  detí a mládeže,
 • realizuje pravidelné  výtvarné výstavy  pre širokú verejnosť,
 • zabezpečuje styk so spoločenskými organizáciami, záujmovými telesami, športovými klubmi, politickými stranami a ďalšími dobrovoľnými organizáciami  na území mesta, vedie o nich evidenciu,
 • organizuje  športové podujatia a vytvára podmienky  pre rozvoj a uskutočňovanie nových športových aktivít,
 • prispieva do Aktualít lipianskej radnice článkami o kultúrno-spoločenskom dianí, pravidelne pripravuje  rubriky KAM ZA KULTÚROU a KAM ZA ŠPORTOM 
 • pripravuje a vyrába pozvánky, plagáty a propagačné materiály k jednotlivým podujatiam,
 • zabezpečuje propagáciu pripravovaných kultúrnych podujatí v masmédiách a v tlači,
 • zabezpečuje fotodokumentáciu z jednotlivých podujatí a spoločenského diania v meste, vkladá fotodokumentáciu na web stránku mesta,
 • zabezpečuje údržbu, opravu a obstaranie technického vybavenia kultúrneho zariadenia,
 • zabezpečuje prevádzku a obsluhu technických zariadení na ozvučenie a osvetlenie kultúrnych a iných podujatí,
 • spolupracuje so športovou komisiou a s komisiou pre kultúru,
 • vypracováva celoročný kalendár kultúrnych a športových podujatí,
 • plní zákonom zverené úlohy štátnej správy, spracováva štatistické výkazy, vedie mesačné prehľady o kultúrno-osvetovej činnosti a športových aktivitách,
 • podieľa sa na organizovaní občianskych obradov v spolupráci s matričným úradom,
 • poskytuje prenájom priestorov pre verejnosť  organizáciám  komerčného i nekomerčného charakteru,
 • zapožičiava a prenajíma technické prístroje, ozvučovaciu techniku a iný materiál,
 • zabezpečuje inzerciu v propagačných vitrínach mesta a v mestských novinách. 
Úradne hodiny pre styk s verejnosťou:
Pondelok-Utorok: 7:30 – 11:30 hod. 12:15 – 15:15 hod.
Streda: 7:30 – 11:30 hod. 12:15 – 16:45 hod.
Štvrtok: 7:30 – 11:30 hod. 12:15 – 15:15 hod.
Piatok: 7:30 – 11:30 hod. 12:15 – 13:45 hod.Aktuality a oznamy
Výstava v galérii
Výstava v galérii

vložené: 02.12.2019
Šachová pozvánka 12/2019-1/2020
Šachová pozvánka 12/2019-1/2020

vložené: 02.12.2019
Vianoce v Lipanoch 2019
Vianoce v Lipanoch 2019

vložené: 26.11.2019
Voľby do NR SR 2020

Podstránka Parlamentných volieb 2020

vložené: 05.11.2019
Kalendár zberu odpadov na celý rok 2019
Kalendár zberu odpadov na celý rok 2019

Kalendár zberu odpadov na rok 2019 .pdf 573 kB

vložené: 11.06.2019
Kalendár podujatí v roku 2019

Stiahnuť PDF 3MB


vložené: 08.02.2019
Počasie v Lipanoch

Počasie Jasno
Teplota: 8.50°C
vietor: 8km/h, vlhkosť: 36%
tlak: 1006kPa