Mesto Lipany panoráma
 

Referát pre evidenciu majetku mesta

Ing. Mária Majirošová,

tel: 051/488 11 63, 

·         Komplexné zabezpečenie evidencie hnuteľného a nehnuteľného majetku

·         Koordinácia činnosti súvisiacich s inventarizáciou majetku mesta a organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

·         Vedie evidenciu majetku mesta, vykonáva inventarizáciu hospodárskych prostriedkov

·         Spolupôsobí pri predaji alebo likvidácii prebytočného neupotrebiteľného majetku

 

Mgr. Viktória Molnárová

tel: 051/488 11 63, 

·         Podieľa sa na príprave zmlúv pre potreby MsÚ –majetok mesta

·         Spravuje evidenciu nájmu nebytových priestorov vo vlastníctve mesta

·         Pripravuje nájomné zmluvy na nebytové priestory

·         Samostatné odborné vybavovanie agendy vo vymedzenej oblasti samosprávy súvisiace so zabezpečením zmlúv o nájme pozemkov

·         Aktualizuje VZN mesta Lipany a interné normy podliehajúce schváleniu MsZ

·         Zastupuje mesto v súdnych konaniach

·         Spolupracuje pri vymáhaní pohľadávok mesta

 

Úradne hodiny pre styk s verejnosťou:
Pondelok-Utorok: 7:30 – 11:30 hod. 12:15 – 15:15 hod.
Streda: 7:30 – 11:30 hod. 12:15 – 16:45 hod.
Štvrtok: 7:30 – 11:30 hod. 12:15 – 15:15 hod.
Piatok: 7:30 – 11:30 hod. 12:15 – 13:45 hod.
Pracovný čas:
Pondelok-Utorok: 7:15 – 11:30 hod. 12:15 – 15:30 hod.
Streda: 7:15 – 11:30 hod. 12:15 – 16:45 hod.
Štvrtok: 7:15 – 11:30 hod. 12:15 – 15:30 hod.
Piatok: 7:15 – 11:30 hod. 12:15 – 14:00 hod.

 

Aktuality a oznamy
Výstava v galérii
Výstava v galérii

vložené: 02.12.2019
Šachová pozvánka 12/2019-1/2020
Šachová pozvánka 12/2019-1/2020

vložené: 02.12.2019
Vianoce v Lipanoch 2019
Vianoce v Lipanoch 2019

vložené: 26.11.2019
Voľby do NR SR 2020

Podstránka Parlamentných volieb 2020

vložené: 05.11.2019
Kalendár zberu odpadov na celý rok 2019
Kalendár zberu odpadov na celý rok 2019

Kalendár zberu odpadov na rok 2019 .pdf 573 kB

vložené: 11.06.2019
Kalendár podujatí v roku 2019

Stiahnuť PDF 3MB


vložené: 08.02.2019
Počasie v Lipanoch

Počasie Jasno
Teplota: 8.50°C
vietor: 8km/h, vlhkosť: 36%
tlak: 1006kPa