Mesto Lipany panoráma
 

Sekretariát - podateľňa, archív

Katarína Dulinová
Tel.: 051/488 11 50, e-mail: 

Pracovná náplň:

 • organizuje a zabezpečuje prípravu materiálov na rokovanie primátora, prednostu MsÚ a hlavného kontrolóra,
 • vedie evidenciu s udeľovaním čestného občianstva mesta, verejného uznania za zásluhy o rozvoj mesta,
 • vykonáva úlohy vyplývajúce z písomného a osobného styku s primátorom mesta, prednostom a hl. kontrolórom,
 • spravuje inventár kancelárií primátora a prednostu úradu,
 • organizuje a zabezpečuje úlohy vyplývajúce zo spoločenského styku samosprávy a primátora,
 • vyhotovuje záznamy a zápisnice,
 • zhromažďuje a expeduje všetky materiály a podklady na rokovania orgánov mesta,
 • vykonáva agendu v styku s poslancami a komisiami mestského zastupiteľstva,
 • zabezpečuje spojovú, spisovú, skartačnú, archivačnú a technickú službu vrátane prijímania a expedície pošty,
 • spravuje sklad propagačného materiálu,
 • spravuje sklad kancelárskych a čistiacich potrieb,
 • vykonáva agendu v súvislosti s prípravou kúpnych zmlúv,
 • zabezpečuje činnosti súvisiace s informovanosťou verejnosti,
 • zabezpečuje činnosti súvisiace so stykom so zahraničnými partnermi,
 • metodicky zabezpečuje archivačné služby na mestskom úrade,
 • pripravuje rozhodnutia o začatí podnikateľskej činnosti a prevádzkovom čase,
 • podateľňa,
 • poskytuje informácie o MsÚ.
Úradne hodiny pre styk s verejnosťou:
Pondelok-Utorok: 7:30 – 11:30 hod. 12:15 – 15:15 hod.
Streda: 7:30 – 11:30 hod. 12:15 – 16:45 hod.
Štvrtok: 7:30 – 11:30 hod. 12:15 – 15:15 hod.
Piatok: 7:30 – 11:30 hod. 12:15 – 13:45 hod.Aktuality a oznamy
Výstava v galérii
Výstava v galérii

vložené: 02.12.2019
Šachová pozvánka 12/2019-1/2020
Šachová pozvánka 12/2019-1/2020

vložené: 02.12.2019
Vianoce v Lipanoch 2019
Vianoce v Lipanoch 2019

vložené: 26.11.2019
Voľby do NR SR 2020

Podstránka Parlamentných volieb 2020

vložené: 05.11.2019
Kalendár zberu odpadov na celý rok 2019
Kalendár zberu odpadov na celý rok 2019

Kalendár zberu odpadov na rok 2019 .pdf 573 kB

vložené: 11.06.2019
Kalendár podujatí v roku 2019

Stiahnuť PDF 3MB


vložené: 08.02.2019
Počasie v Lipanoch

Počasie Jasno
Teplota: 8.50°C
vietor: 8km/h, vlhkosť: 36%
tlak: 1006kPa