Mesto Lipany panoráma
 

Spoločný školský úrad

Mgr. Viera Sontágová

Tel.: 051/488 11 71, e-mail: 

Ing. Lenka Lukáčová

Tel.: 051/488 11 71, e-mail: 

 

Náplň práce:

zriaďuje a zrušuje školy podľa § 6 odsek 1 a § 9 odsek 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve,

rozhoduje v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ školy, ktorej je zriaďovateľom orgán územnej samosprávy,

kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania s výnimkou kontroly, ktorá je v pôsobnosti Štátnej školskej inšpekcie,

vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov škôl, ktorých je zriaďovateľom orgán územnej samosprávy, a to najmä organizačné pokyny na príslušný školský rok,

poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam, ktorých zriaďovateľom je orgán územnej samosprávy.

 

V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Lipany sú školy a školské zariadenia:

ZŠ Hviezdoslavova 1 Lipany - www.zshviezdoslavova.edupage.org

ZŠ Komenského 113 Lipany - www.zslipany.edupage.org

ZUŠ Štúrova 29 Lipany - www.zus-lipany.sk

MŠ Námestie sv. Martina 80 Lipany - www.mscentrum.sk

MŠ Kpt. Nálepku 7 Lipany - www.msnalepka.sk

MŠ Kpt. Nálepku 19 Lipany

ŠJ Hviezdoslavova 1 Lipany

ŠJ Komenského 14 Lipany

Úradne hodiny pre styk s verejnosťou:
Pondelok-Utorok: 7:30 – 11:30 hod. 12:15 – 15:15 hod.
Streda: 7:30 – 11:30 hod. 12:15 – 16:45 hod.
Štvrtok: 7:30 – 11:30 hod. 12:15 – 15:15 hod.
Piatok: 7:30 – 11:30 hod. 12:15 – 13:45 hod.
Pracovný čas:
Pondelok-Utorok: 7:15 – 11:30 hod. 12:15 – 15:30 hod.
Streda: 7:15 – 11:30 hod. 12:15 – 16:45 hod.
Štvrtok: 7:15 – 11:30 hod. 12:15 – 15:30 hod.
Piatok: 7:15 – 11:30 hod. 12:15 – 14:00 hod.

 

Aktuality a oznamy
Výstava v galérii
Výstava v galérii

vložené: 02.12.2019
Šachová pozvánka 12/2019-1/2020
Šachová pozvánka 12/2019-1/2020

vložené: 02.12.2019
Vianoce v Lipanoch 2019
Vianoce v Lipanoch 2019

vložené: 26.11.2019
Voľby do NR SR 2020

Podstránka Parlamentných volieb 2020

vložené: 05.11.2019
Kalendár zberu odpadov na celý rok 2019
Kalendár zberu odpadov na celý rok 2019

Kalendár zberu odpadov na rok 2019 .pdf 573 kB

vložené: 11.06.2019
Kalendár podujatí v roku 2019

Stiahnuť PDF 3MB


vložené: 08.02.2019
Počasie v Lipanoch

Počasie Jasno
Teplota: 8.50°C
vietor: 8km/h, vlhkosť: 36%
tlak: 1006kPa