Mesto Lipany panoráma
 

Oddelenie výstavby a územného plánu

Ing. Beáta Figurová Bedlovičová
Tel.: 051/488 11 73, e-mail: 

Náplň práce:

 • zabezpečuje výkon štátnej správy a miestnej správy vodného hospodárstva, odpadového hospodárstva, územného plánovania a stavebného poriadku v rámci kompetencie mesta,
 • zabezpečuje činnosti súvisiace s územno-plánovacou dokumentáciou,
 • zabezpečuje predprojektovú a projektovú prípravu a investorskú činnosť pre mestské investície,
 • zabezpečuje výber dodávateľov v zmysle zákona o verejnom obstarávaní,
 • zabezpečuje realizáciu investícii mesta, opráv a údržieb stavieb okrem bežných opráv,
 • tvorí stratégiu územného rozvoja mesta,
 • vykonáva územnú, vecnú a časovú koordináciu investorskému v meste,
 • koordinuje spoluinvestorstvo v meste,
 • vykonáva expertízu a pripomienkovú činnosť k predkladaným dokumentom,
 • navrhuje riešenie problematiky likvidácie odpadov na území mesta,
 • obstaráva zazeleňovacie štúdie a koncepciu zelene,
 • vykonáva agendu súvisiacu s verejným obstarávaním.

Ing. Štefan Kušnír
Tel.: 051/488 11 73, e-mail: 

Náplň práce:

 • zabezpečuje výkon štátnej správy a miestnej správy na úseku dopravy, ochrany ovzdušia, ochrany prírody a krajiny, vodného hospodárstva, a stavebného poriadku v rámci kompetencie mesta,
 • zabezpečuje činnosti súvisiace s územno-plánovacou dokumentáciou,
 • zabezpečuje predprojektovú a projektovú prípravu a investorskú činnosť pre mestské investície,
 • zabezpečuje výber dodávateľov v zmysle zákona o verejnom obstarávaní,
 • zabezpečuje realizáciu investícii mesta, opráv a údržieb stavieb okrem bežných opráv,
 • tvorí stratégiu územného rozvoja mesta,
 • vykonáva územnú, vecnú a časovú koordináciu investorstva v meste,
 • koordinuje spoluinvestorstvo v meste,
 • vykonáva expertízu a pripomienkovú činnosť k predkladaným dokumentom,
 • obstaráva zazeleňovacie štúdie a koncepciu zelene,
 • usmerňuje investorov pri tvorbe a ochrane zelene,
 • vykonáva agendu súvisiacu s verejným obstarávaním.
 
Úradne hodiny pre styk s verejnosťou:
Pondelok-Utorok: 7:30 – 11:30 hod. 12:15 – 15:15 hod.
Streda: 7:30 – 11:30 hod. 12:15 – 16:45 hod.
Štvrtok: 7:30 – 11:30 hod. 12:15 – 15:15 hod.
Piatok: 7:30 – 11:30 hod. 12:15 – 13:45 hod.
Pracovný čas:
Pondelok-Utorok: 7:15 – 11:30 hod. 12:15 – 15:30 hod.
Streda: 7:15 – 11:30 hod. 12:15 – 16:45 hod.
Štvrtok: 7:15 – 11:30 hod. 12:15 – 15:30 hod.
Piatok: 7:15 – 11:30 hod. 12:15 – 14:00 hod.

 

Aktuality a oznamy
Výstava v galérii
Výstava v galérii

vložené: 02.12.2019
Šachová pozvánka 12/2019-1/2020
Šachová pozvánka 12/2019-1/2020

vložené: 02.12.2019
Vianoce v Lipanoch 2019
Vianoce v Lipanoch 2019

vložené: 26.11.2019
Voľby do NR SR 2020

Podstránka Parlamentných volieb 2020

vložené: 05.11.2019
Kalendár zberu odpadov na celý rok 2019
Kalendár zberu odpadov na celý rok 2019

Kalendár zberu odpadov na rok 2019 .pdf 573 kB

vložené: 11.06.2019
Kalendár podujatí v roku 2019

Stiahnuť PDF 3MB


vložené: 08.02.2019
Počasie v Lipanoch

Počasie Jasno
Teplota: 8.50°C
vietor: 8km/h, vlhkosť: 36%
tlak: 1006kPa