Mesto Lipany panoráma
 

Priemyselný park

Foto-priem.park_lipany

Priemyselný park Za traťou

Otvorenie parku: rok 2009

Typ parku: zelený park

Celková plocha parku: 101305m2

Využiteľná plocha na nájom: 90044m2

Voľné plochy: p.č. 752/19 o výmere 16042m2, p.č. 744/17 o výmere 7134m2 a p.č.752/26 o výmere 2847m2

Počet etablovaných firiem: 8

Počet vytvorených pracovných miest: 71

Nájomné: 0,20€/m2/rok, ročná splatnosť do 31.3. na základe faktúry

Predkupné právo: po uplynutí 10 ročnej lehoty nájmu je cena: 3,32€/m2, ak nájomca zamestná v trvalom pracovnom pomere počas doby nájmu aspoň 38 ľudí na 1ha prenajatej plochy alebo 6,64€/m2, ak nájomca zamestná v trvalom pracovnom pomere počas doby nájmu od 19 do 37 ľudí na 1ha prenajatej plochy.

Správa a údržba parku: mesto vykonáva správu a údržbu parku, park je 24 hodín monitorovaný mestským kamerovým systémom, cez víkendy zabezpečuje stráženie parku strážna služba.

Teprofa Slovakia, s.r.o.

Za traťou 1279

082 71  Lipany

IČO: 36 314 277

Kontaktná osoba: Ing. Jaroslav Sojka

www.teprofa.sk

Teprofa Slovakia, s.r.o., je strojárska spoločnosť zameraná na výrobu zvarencov a frem pre budúce stroje a zariadenia, výrobu strojárskych dielov a zvarencov z ocele a nerezového materiálu, opracovanie strojárskych dielov a súčiastok, lakovanie.

 

Tecoma Travel Agency, s.r.o.

Jantárova 30

040 01  Košice

IČO: 36 577 537

Kontaktná osoba: Katarína Sopková

Tecoma Travel Agency, s.r.o.,  je zameraná na prevádzku fotovoltaickej elektrárne.

 

ICLA SR, s.r.o.

Priemyselná štvrť  13

083 01  Sabinov

IČO: 34 152 920

Kontaktná osoba: Danka Mrázová

www.icla.sk

ICLA SR, s.r.o., sa zameriava na miešanie farieb, náterových hmôt, tmelov a výrobu brúsnych materiálov. 

 

E&G Eisen-Stahl , s.r.o.

Sabinovská 65

082 71  Lipany

IČO:  44 321 198

Kontaktná osoba: JUDr. Jozef Elsner

www.eisen-stahl.szm.com

E&G Eisen-Stahl, s.r.o., je zameraná na strojársku výrobu.

 

BioLipany, s.r.o.

Priehradná 1690/30

031 01  Liptovský Mikuláš

IČO: 44 631 634

Kontaktná osoba: Ing. Michal Petrík

BioLipany, s.r.o.,  splyňovacia stanica s kogeneračnou jednotkou, ktorá slúži pre kombinovanú výrobu elektrickej energie a tepla splyňovaním biomasy.

 

Repox, s.r.o.

Štefánikova 7

058 01  Poprad

IČO: 31 678 017

Kontaktná osoba: Ing. Peter Zábranský

Rovnaká náplň ako BioLipany, s.r.o.

 

Machajn Slovakia, s.r.o.

Krivianska 49

082 71 Lipany

IČO: 48 079 405

Kontaktná osoba: Mgr. Štefan Antol

Machjan Slovakia, s.r.o. je zameraná na produkciu asfaltových zmesí a činnosť s ňou súvisiacou.

 

Plánovaná investícia:

Stolárstvo Petrík, s.r.o.

Lúčka 65

082 71 Lipany

Kontaktná osoba: Pavol Petrík

www.stolarstvopetrik.sk

Stolárska firma.

Aktuality a oznamy
Nariadenie vlády SR
Nariadenie vlády SR

Kalendár zberu odpadov 2020
Kalendár zberu odpadov 2020

Stiahnite si:

Kalendár 2020 .xlsx 264kB

 

Kalendár podujatí 2020

Stiahnite si kalendár podujatí mesta Lipany na celý rok 2020

Kalendár podujatí

Aplikácia ROZaNA

Body záujmu v meste

Počasie v Lipanoch

Počasie jasná obloha
Teplota: 1.10°C
vietor: 0km/h
vlhkosť: 72%
tlak: 1025kPa