Mesto Lipany panoráma
 

Povinné zverejňovanie

Zmluvy zoznam dokumentov

Podmienka účinnosti – nasledujúci deň po zverejnení

Dátum Názov Popis Typ Akcia
23.01.2020 Zmluva o dielo č.Li-2020/07754 na vypracovanie PD „Cyklocestička „Drindáč“ Lipany“; zhotoviteľ: VÁHOPROJEKT, s.r.o. Prešov 23700,-€ Zmluvy stiahnuť [552.20K]
20.01.2020 Kúpna zmluva IBV Pod hájom (pôvodní majitelia) 203575,-€ Zmluvy stiahnuť [133.59K]
09.01.2020 Zmluva o poskytnutí služby – výroba periodika „Aktuality lipianskej radnice“, RS media s.r.o. Prešov 32 716,80 € Zmluvy stiahnuť [331.33K]
03.01.2020 Dodatok 1 k zmluve o dielo zo dňa 1.10.2019, EUROVIA a.s. Košice V dodatku Zmluvy stiahnuť [100.31K]
30.12.2019 Zmluva o dielo, Stavba "Budovanie centra IZS v Lipanoch", RENOBAU s.r.o. Košice 292 087,90€ Zmluvy stiahnuť [2.06M]
20.12.2019 Poistná zmluva HP - ČSOB Poisťovňa Bratislava V zmluve Zmluvy stiahnuť [290.50K]
20.12.2019 Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru na stavbe: „ Budovanie CIZS v meste Lipany“, Konviz s.r.o., Tajovského 26, 082 71 2950,00€ Zmluvy stiahnuť [414.54K]
19.12.2019 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie, 260/2019-2060-4210, Ministerstvo hospodárstva SR, Bratislava 203 386,30€ Zmluvy stiahnuť [303.10K]
19.12.2019 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve IBV Pod hájom M. Hovanec 22042,80€ Zmluvy stiahnuť [577.39K]
17.12.2019 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve IBV Pod hájom T. Hurtuk 23973,30€ Zmluvy stiahnuť [577.96K]
17.12.2019 Rámcová dohoda č.Z201937592_Z, El. stravné karty, UP Slovensko, s.r.o., Bratislava 144 483,84 Eur Zmluvy stiahnuť [88.02K]
16.12.2019 Rámcová zmluva o spolupráci, Vianočné trhy 2019, POHODIČKA o.z. Lipany 2000,-€ Zmluvy stiahnuť [414.37K]

Faktúry zoznam dokumentov

Faktúry zverejňujeme do 10 dní odo dňa prijatia.

Dátum Názov Popis Typ Akcia
27.12.2019 Faktúry 11.12.-20.12.2019 Faktúry stiahnuť [477.44K]
16.12.2019 Faktúry 1.12.-10.12.2019 Faktúry stiahnuť [458.14K]

Objednávky zoznam dokumentov

Objednávky – do 10 pracovných dní od vyhotovenia

Dátum Názov Popis Typ Akcia
27.12.2019 Objednávky 11.-20.12.2019 Objednávky stiahnuť [378.37K]
16.12.2019 Objednávky 1.-10.12.2019 Objednávky stiahnuť [388.25K]

Zákazky zoznam dokumentov

Právna úprava §117 odst.2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
„Verejný obstarávateľ je povinný uverejniť v profile súhrnu správu o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5000 eur za obdobie kalendárneho roka, v ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa.“

Súhrné správy sú zverejnené v profile na : https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/dokumenty/5940

Dátum Názov Popis Typ Akcia

Technické služby zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia
21.01.2020 Objednávky 1. 10. 2019 - 31. 12. 2019 Technické služby stiahnuť [38.95K]
21.01.2020 Faktúry 1. 10. 2019 - 31. 12. 2019 Technické služby stiahnuť [37.05K]