Mesto Lipany panoráma
 

Povinné zverejňovanie

Zmluvy zoznam dokumentov

Podmienka účinnosti – nasledujúci deň po zverejnení

Dátum Názov Popis Typ Akcia
26.11.2020 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 7696/30/2020, MACHJAN SLOVAKIA s.r.o. V zmluve Zmluvy stiahnuť [114.09K]
20.11.2020 Kúpna zmluva č. Li-2020/33/7696-MsÚ, CIZS Lipany – nábytok, DREMONT spol. s r.o. 39220,80,-€ Zmluvy stiahnuť [640.80K]
18.11.2020 Dodatok č.3 k Zmluve o dielo zo dňa 31.07.2019, Lipany - MŠ Centrum, PEhAES, a.s. V dodatku Zmluvy stiahnuť [122.36K]
16.11.2020 Kúpna zmluva č. 7696/29/2020, Marián Bujňaček, Bc. Viera Bujňačkova V zmluve Zmluvy stiahnuť [54.16K]
13.11.2020 Kúpna zmluva č. Li-2020/31/7696-MsÚ, Ing. Michal Petrík 1800,47,-€ Zmluvy stiahnuť [225.41K]
12.11.2020 Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí NFP, Skvalitnenie vzdelávania v ZŠ Hviezdoslavova, MIRRI SR V dodatku Zmluvy stiahnuť [1.39M]
12.11.2020 Dohoda o preložke plynárenského zariadenia, SPP, a.s. V dohode Zmluvy stiahnuť [281.89K]
11.11.2020 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve č. Li-2019/07989/10, Peter Beliš V zmluve Zmluvy stiahnuť [565.89K]
11.11.2020 Kúpna zmluva Li-2020/09313 - materiálovo – technické vybavenie pre MŠ, NOMIland, s.r.o. 13291,34,-€ Zmluvy stiahnuť [316.75K]
11.11.2020 Dohoda o poskytnutí stravy pre M.J. (súkromná osoba) V dohode Zmluvy stiahnuť [63.49K]
09.11.2020 Nájomná zmluva č. 2020/0300, AGRO družstvo Lipany 773,70,-€ Zmluvy stiahnuť [235.02K]
02.11.2020 Dodatok č.1 ku Zmluve o dielo Li-2020/08152 na vypracovanie PD „Malá hokejová hala“, DESIGNERS, s.r.o. V dodatku Zmluvy stiahnuť [77.66K]
30.10.2020 Nájomné zmluvy, mestské nájomné byty V zmluvách Zmluvy stiahnuť [4.36M]
29.10.2020 Dodatok č.4 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 27.05.2016, MACHJAN SLOVAKIA s.r.o. V dodatku Zmluvy stiahnuť [95.23K]
28.10.2020 Darovacia zmluva - obraz - Antolová 50,-€ Zmluvy stiahnuť [137.11K]

Faktúry zoznam dokumentov

Faktúry zverejňujeme do 10 dní odo dňa prijatia.

Dátum Názov Popis Typ Akcia
23.11.2020 Faktúry 11.11. - 20.11.2020 Faktúry stiahnuť [422.55K]
20.11.2020 Faktúry 1.11. - 10.11.2020 Faktúry stiahnuť [414.83K]
09.11.2020 Faktúry 21.10. - 31.10.2020 Faktúry stiahnuť [391.57K]
29.10.2020 Faktúry 11.10. - 20.10.2020 Faktúry stiahnuť [410.25K]
29.10.2020 Faktúry 1.10. - 10.10.2020 Faktúry stiahnuť [434.58K]

Objednávky zoznam dokumentov

Objednávky – do 10 pracovných dní od vyhotovenia

Dátum Názov Popis Typ Akcia
23.11.2020 Objednávky 11.11. - 20.11.2020 Objednávky stiahnuť [380.17K]
20.11.2020 Objednávky 1.11. - 10.11.2020 Objednávky stiahnuť [371.05K]
09.11.2020 Objednávky 21.10. - 31.10.2020 Objednávky stiahnuť [381.19K]
29.10.2020 Objednávky 11.10. - 20.10.2020 Objednávky stiahnuť [375.44K]
29.10.2020 Objednávky 1.10. - 10.10.2020 Objednávky stiahnuť [379.53K]

Zákazky zoznam dokumentov

Právna úprava §117 odst.2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
„Verejný obstarávateľ je povinný uverejniť v profile súhrnu správu o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5000 eur za obdobie kalendárneho roka, v ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa.“

Súhrné správy sú zverejnené v profile na : https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/dokumenty/5940

Dátum Názov Popis Typ Akcia

Technické služby zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia
12.11.2020 Objednávky 1.7. - 30.9.2020 Technické služby stiahnuť [39.72K]
12.11.2020 Faktúry 1.7. - 30.9.2020 Technické služby stiahnuť [37.65K]