Mesto Lipany panoráma
 

Povinné zverejňovanie

Zmluvy zoznam dokumentov

Podmienka účinnosti – nasledujúci deň po zverejnení

Dátum Názov Popis Typ Akcia
24.09.2020 Zmluva o dielo č. Li-2020/28/7696-MsÚ, Martin Kandráč, WiFi 7377,60,-€ Zmluvy stiahnuť [1.78M]
23.09.2020 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. Li-2019/09466-MsÚ, RENOBAU, s.r.o. 293896,55,-€ Zmluvy stiahnuť [1.24M]
18.09.2020 Zmluva o dielo č. Li-2020/09006, EKO SVIP, s.r.o. 1180795,68,-€ Zmluvy stiahnuť [1.20M]
15.09.2020 Dodatok č.3 k zmluve SIOX s.r.o. Trnava V dodatku Zmluvy stiahnuť [96.91K]
10.09.2020 Kúpna zmluva č. 7696/25/2020, pozemok, P. Leško 22586,-€ Zmluvy stiahnuť [60.94K]
08.09.2020 Dohoda o poskytnutí stravy pre A.Š. (súkromná osoba) V dohode Zmluvy stiahnuť [100.36K]
07.09.2020 Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo č. Li-2020/08854, SAGANSPORT, s.r.o. V dodatku Zmluvy stiahnuť [85.66K]
04.09.2020 Dohoda o poskytnutí stravy (súkromná osoba) V dohode Zmluvy stiahnuť [47.28K]
02.09.2020 Zmluva č. 494/2020/DPR, PSK 4500,-€ Zmluvy stiahnuť [91.34K]
02.09.2020 Kúpna zmluva č. 7696/27/2020, pozemok, V.A.M.T., s.r.o. 2068,-€ Zmluvy stiahnuť [47.13K]
28.08.2020 Zmluva o uskutočnení vystúpenia - HS Ružový Panter 350,-€ Zmluvy stiahnuť [225.78K]
28.08.2020 Poistenie Školák - MŠ Kpt. Nálepku 7, Generali Poisťovňa Bratislava 155,52,-€ Zmluvy stiahnuť [289.51K]
28.08.2020 Poistenie Školák - MŠ Centrum, Generali Poisťovňa Bratislava 178,85,-€ Zmluvy stiahnuť [310.94K]
24.08.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie - Slovesný Červený kríž, územný spolok Prešov 600,-€ Zmluvy stiahnuť [104.29K]
21.08.2020 Zmluva o dielo č. Li-2020/08854, SAGANSPORT, s.r.o. 10 726,80,-€ Zmluvy stiahnuť [559.97K]
19.08.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie - Tanečno-športový klub Tília Lipany 3000,-€ Zmluvy stiahnuť [110.67K]
14.08.2020 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku - Arcidiecézna charita Košice 10950,-€ Zmluvy stiahnuť [293.53K]

Faktúry zoznam dokumentov

Faktúry zverejňujeme do 10 dní odo dňa prijatia.

Dátum Názov Popis Typ Akcia
21.09.2020 Faktúry 11.9. - 20.9.2020 Faktúry stiahnuť [398.54K]
21.09.2020 Faktúry 1.9. - 10.9.2020 Faktúry stiahnuť [434.22K]
08.09.2020 Faktúry 21.8. - 31.8.2020 Faktúry stiahnuť [389.65K]
25.08.2020 Faktúry 11.8. - 20.8.2020 Faktúry stiahnuť [397.40K]

Objednávky zoznam dokumentov

Objednávky – do 10 pracovných dní od vyhotovenia

Dátum Názov Popis Typ Akcia
21.09.2020 Objednávky 11.9. - 20.9.2020 Objednávky stiahnuť [371.27K]
21.09.2020 Objednávky 1.9. - 10.9.2020 Objednávky stiahnuť [383.24K]
08.09.2020 Objednávky 21.8. - 31.8.2020 Objednávky stiahnuť [376.74K]
25.08.2020 Objednávky 11.8. - 20.8.2020 Objednávky stiahnuť [377.17K]

Zákazky zoznam dokumentov

Právna úprava §117 odst.2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
„Verejný obstarávateľ je povinný uverejniť v profile súhrnu správu o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5000 eur za obdobie kalendárneho roka, v ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa.“

Súhrné správy sú zverejnené v profile na : https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/dokumenty/5940

Dátum Názov Popis Typ Akcia

Technické služby zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia