Mesto Lipany panoráma
 

Povinné zverejňovanie

Zmluvy zoznam dokumentov

Podmienka účinnosti – nasledujúci deň po zverejnení

Dátum Názov Popis Typ Akcia
12.11.2019 Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci, VSD, a.s. 0,-€ Zmluvy stiahnuť [535.87K]
06.11.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie - Komunitná nadácia Modrá Torysy 2000,-€ Zmluvy stiahnuť [65.81K]
31.10.2019 Nájomné zmluvy - mestské nájomné byty V zmluvách Zmluvy stiahnuť [4.54M]
30.10.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie - ŠK Odeva Lipany 20 000,-€ Zmluvy stiahnuť [119.46K]
30.10.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie - Ing. Igor Štvarták, 300,-€ Zmluvy stiahnuť [115.71K]
28.10.2019 Kúpna zmluva, pozemky, Viera Radačovská a Ing. Slavomír Radačovský 682,- € Zmluvy stiahnuť [64.77K]
23.10.2019 Zmluva o spolupraci č. USVRK-OIP-2019/001673-069 - Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou MRK II. M V zmluve Zmluvy stiahnuť [1.51M]
22.10.2019 Zmluva o poskytnutí služby – Zimná údržba, Kaščák Miroslav s.r.o., Lipany 68 366,40,-€ Zmluvy stiahnuť [26.74K]
15.10.2019 Zmluva o poskytuntí NFP, Výstavba MŠ na ulici kpt. Nálepku, Lipany, Ministerstvo vnútra SR Bratislava 989 681,60 € Zmluvy stiahnuť [2.17M]
10.10.2019 Licenčná zml. na použ.Metod.tréning.prostriedkov-MŠ Centrum, Športová akadémia Mateja Tótha o.z. Bratislava V zmluve Zmluvy stiahnuť [453.35K]
10.10.2019 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo, Vypracovanie PD Stavebné úpravy objektu MEDICUM v LIPANOCH, Ing. Štefan Majtner Lipany 0,-€ Zmluvy stiahnuť [53.97K]
09.10.2019 Dodatok 2 k poistnej zmluve 800 401 0825, ČSOB Poisťovňa, Bratislava V dodatku Zmluvy stiahnuť [676.12K]
09.10.2019 Kúpna zmluva R2019/008059, Súkromná osoba, Drevená vytrína 70,00€ Zmluvy stiahnuť [45.54K]
04.10.2019 Licenčná zml.na použ. Metodiky,tréning.prostr.-MŠ Kpt.7 , Športová akadémia Mateja Tótha o.z. Bratislava V zmluve Zmluvy stiahnuť [479.74K]

Faktúry zoznam dokumentov

Faktúry zverejňujeme do 10 dní odo dňa prijatia.

Dátum Názov Popis Typ Akcia
06.11.2019 Faktúry 21.10.-31.10.2019 Faktúry stiahnuť [407.47K]
24.10.2019 Faktúry 11.10.-20.10.2019 Faktúry stiahnuť [402.39K]
14.10.2019 Faktúry 1.10.-10.10.2019 Faktúry stiahnuť [455.65K]
07.10.2019 Faktúry 21.9.-30.9.2019 Faktúry stiahnuť [405.86K]

Objednávky zoznam dokumentov

Objednávky – do 10 pracovných dní od vyhotovenia

Dátum Názov Popis Typ Akcia
06.11.2019 Objednávky 21.-30.10.2019 Objednávky stiahnuť [385.85K]
24.10.2019 Objednávky 11.-20.10.2019 Objednávky stiahnuť [374.81K]
14.10.2019 Objednávky 1.-10.10.2019 Objednávky stiahnuť [377.19K]
07.10.2019 Objednávky 21.-30.9.2019 Objednávky stiahnuť [382.95K]

Zákazky zoznam dokumentov

Právna úprava §117 odst.2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
„Verejný obstarávateľ je povinný uverejniť v profile súhrnu správu o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5000 eur za obdobie kalendárneho roka, v ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa.“

Súhrné správy sú zverejnené v profile na : https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/dokumenty/5940

Dátum Názov Popis Typ Akcia

Technické služby zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia
25.10.2019 Objednávky 1. 7. 2019-30. 9. 2019 Technické služby stiahnuť [36.33K]
25.10.2019 Faktúry 1. 7. 2019-30. 9. 2019 Technické služby stiahnuť [36.10K]