Mesto Lipany panoráma
 

Povinné zverejňovanie

Zmluvy zoznam dokumentov

Podmienka účinnosti – nasledujúci deň po zverejnení

Dátum Názov Popis Typ Akcia
15.10.2019 Zmluva o poskytuntí NFP, Výstavba MŠ na ulici kpt. Nálepku, Lipany, Ministerstvo vnútra SR Bratislava 989 681,60 € Zmluvy stiahnuť [2.17M]
10.10.2019 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo, Vypracovanie PD Stavebné úpravy objektu MEDICUM v LIPANOCH, Ing. Štefan Majtner Lipany 0,-€ Zmluvy stiahnuť [53.97K]
09.10.2019 Dodatok 2 k poistnej zmluve 800 401 0825, ČSOB Poisťovňa, Bratislava V dodatku Zmluvy stiahnuť [676.12K]
09.10.2019 Kúpna zmluva R2019/008059, Súkromná osoba, Drevená vytrína 70,00€ Zmluvy stiahnuť [45.54K]
03.10.2019 Zmluva o dielo - Ext. manažment, Lipany, pešie komunikácie k rómskej osade a rekonštrukcia MK, KDS projekt s.r.o. Prešov 4750,00€ Zmluvy stiahnuť [313.34K]
01.10.2019 Zmluva o dielo na stavebné práce: „Dažďová kanalizácia a parkovisko“, EUROVIA SK, a.s., Košice, 370 582,87€ Zmluvy stiahnuť [1.65M]
30.09.2019 Zmluva o zriadení vecného bremena „Lipany, ul. Jánošíkova a Odbojárska – stavebné úpravy kanalizácie“ VVS a.s. Košice 0,-€ Zmluvy stiahnuť [171.05K]
30.09.2019 Zmluva o nájme pozemku č.2019/08986, Stanislav Bujňaček – AUTOSERVIS SB V zmluve Zmluvy stiahnuť [474.98K]
27.09.2019 Dohoda o poskytnutí stravy č.4 pre súkr. osobu V dohode Zmluvy stiahnuť [52.34K]
27.09.2019 Zmluva o poskytovaní služieb-„Lipany – Komunitné centrum“ Ing. Vladimír Uram 3 400,-€ Zmluvy stiahnuť [226.84K]
26.09.2019 Zmluva o dielo na „Revitalizácia časti plochy priemyselného parku“, MACHJAN SLOVAKIA s.r.o., Lipany 38 364,-€ Zmluvy stiahnuť [939.31K]
23.09.2019 Dodatok 2 k zmluve o nájme Bc. Soňa Janičova - LOOK STYLE Lipany V dodatku Zmluvy stiahnuť [349.56K]
20.09.2019 Dohoda o ukončení nájmu nebytových priestorov - A. Klembarová V dohode Zmluvy stiahnuť [130.66K]
19.09.2019 Zmluva o odbere stravy, Centrum pre deti a rodiny, Lipany V zmluve Zmluvy stiahnuť [3.22M]
18.09.2019 Poistenie Školák, MŠ kpt. Nálepku 19, GENERALI Poisťovňa, Bratislava V zmluve Zmluvy stiahnuť [300.66K]
15.09.2019 Dohoda o poskytnutí stravy č.24 (súkromná osoba) V zmluve Zmluvy stiahnuť [59.46K]
10.09.2019 Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka, ŠK ODEVA Lipany 0,-€ Zmluvy stiahnuť [118.58K]

Faktúry zoznam dokumentov

Faktúry zverejňujeme do 10 dní odo dňa prijatia.

Dátum Názov Popis Typ Akcia
14.10.2019 Faktúry 1.10.-10.10.2019 Faktúry stiahnuť [455.65K]
07.10.2019 Faktúry 21.9.-30.9.2019 Faktúry stiahnuť [405.86K]
25.09.2019 Faktúry 11.9.-20.9.2019 Faktúry stiahnuť [414.63K]
12.09.2019 Faktúry 1.9.-10.9.2019 Faktúry stiahnuť [427.40K]

Objednávky zoznam dokumentov

Objednávky – do 10 pracovných dní od vyhotovenia

Dátum Názov Popis Typ Akcia
14.10.2019 Objednávky 1.-10.10.2019 Objednávky stiahnuť [377.19K]
07.10.2019 Objednávky 21.-30.9.2019 Objednávky stiahnuť [382.95K]
25.09.2019 Objednávky 11.-20.9.2019 Objednávky stiahnuť [378.00K]
12.09.2019 Objednávky 1.-10.9.2019 Objednávky stiahnuť [385.71K]

Zákazky zoznam dokumentov

Právna úprava §117 odst.2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
„Verejný obstarávateľ je povinný uverejniť v profile súhrnu správu o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5000 eur za obdobie kalendárneho roka, v ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa.“

Súhrné správy sú zverejnené v profile na : https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/dokumenty/5940

Dátum Názov Popis Typ Akcia

Technické služby zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia