Mesto Lipany panoráma
 

Povinné zverejňovanie

Zmluvy zoznam dokumentov

Podmienka účinnosti – nasledujúci deň po zverejnení

Dátum Názov Popis Typ Akcia
02.04.2020 Kúpna zmluva č. 7696/4/2020, pozemky, Anton G. a Štefan F. V zmluve Zmluvy stiahnuť [76.86K]
30.03.2020 Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie „Malá hokejová hala“ s DESIGNERS, s.r.o. 21600,-€ Zmluvy stiahnuť [561.20K]
25.03.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR 5000,-€ Zmluvy stiahnuť [278.91K]
24.03.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie na zabezpečenie úloh prevencie kriminality 8000,-€ Zmluvy stiahnuť [239.50K]
24.03.2020 Zmluva o vypracovaní územnoplánovacej dokumentácie – Lipany ÚPN-O, ZaD 2020, zmena č.13 V zmluve Zmluvy stiahnuť [296.69K]
23.03.2020 Autorská zmluva - dielo na objednávku, RNDr. Peter Koleda, PhD. 1000,-€ Zmluvy stiahnuť [107.15K]
19.03.2020 Dodatok č. 3 k poistnej zmluve č. 800 401 0825 V dodatku Zmluvy stiahnuť [240.83K]
18.03.2020 Kúpna zmluva, malotraktor vrátane traktorovej vlečky 900,-€ Zmluvy stiahnuť [119.33K]
09.03.2020 Dohoda o poskytovaní stravy č. 1/2020 V dohode Zmluvy stiahnuť [97.21K]
06.03.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 18409/2019-4210-36886, budovanie infraštruktúry pre alternatívne palivá - Ministerstvo hospodá 5000,-€ Zmluvy stiahnuť [305.27K]
03.03.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie - Speed badmintonový klub Lipany 2000,-€ Zmluvy stiahnuť [115.80K]
02.03.2020 Rámcová zmluva o spolupráci, Náš učiteľ, náš učiteľ ..., POHODIČKA o.z. Lipany 900,-€ Zmluvy stiahnuť [381.09K]
01.03.2020 Nájomná zmluva - byt - R.Č. V zmluve Zmluvy stiahnuť [61.50K]
01.03.2020 Nájomná zmluva - byt - D.L. V zmluve Zmluvy stiahnuť [112.00K]
01.03.2020 Nájomná zmluva - byt - M.H. V zmluve Zmluvy stiahnuť [112.00K]

Faktúry zoznam dokumentov

Faktúry zverejňujeme do 10 dní odo dňa prijatia.

Dátum Názov Popis Typ Akcia
02.04.2020 Faktúry 21.3.-31.3.2020 Faktúry stiahnuť [410.57K]
02.04.2020 Faktúry 11.3.-20.3.2020 Faktúry stiahnuť [402.11K]
02.04.2020 Faktúry 1.3.-10.3.2020 Faktúry stiahnuť [427.09K]
09.03.2020 Faktúry 21.2.-29.2.2020 Faktúry stiahnuť [406.98K]

Objednávky zoznam dokumentov

Objednávky – do 10 pracovných dní od vyhotovenia

Dátum Názov Popis Typ Akcia
02.04.2020 Objednávky 21.3. -31.3.2020 Objednávky stiahnuť [376.61K]
02.04.2020 Objednávky 11.3. -20.3.2020 Objednávky stiahnuť [374.58K]
02.04.2020 Objednávky 1.3. -10.3.2020 Objednávky stiahnuť [376.40K]
09.03.2020 Objednávky 21.2. -29.2.2020 Objednávky stiahnuť [372.19K]

Zákazky zoznam dokumentov

Právna úprava §117 odst.2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
„Verejný obstarávateľ je povinný uverejniť v profile súhrnu správu o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5000 eur za obdobie kalendárneho roka, v ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa.“

Súhrné správy sú zverejnené v profile na : https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/dokumenty/5940

Dátum Názov Popis Typ Akcia

Technické služby zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia