Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zverejnenie zámeru nájmu nebytového priestoru z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Dátum: 28.08.2020
Autor: Mesto Lipany
Počet videní: 333

Mesto Lipany zverejňuje zámer nájmu nebytového priestoru z dôvodu hodného
osobitného zreteľa na základe uznesenia č. 22/2020/III.2. zo dňa 27. 08. 2020 podľa
ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov.

Predmetný nebytový priestor má výmeru 72,15 m² a tomu zodpovedajúci pomer na
spoločných priestoroch v budove, ktorá sa nachádza v meste Lipany, na Námestí sv.
Martina, je označená súpisným číslom 579, orientačným číslom 9, postavená je na
pozemku parcela registra C, parcelné číslo 694/2 ako budova sociálneho
a zdravotníckeho zariadenia a podľa údajov Okresného úradu Sabinov,
katastrálneho odboru je ako jej výlučný vlastník v 1/1 evidované na liste vlastníctva č.
1375 mesto Lipany spoločnosti Takmar s.r.o., 17.novembra 3743/138, 080 01
Prešov, IČO: 53 186 133.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že mesto Lipany má záujem
zabezpečiť poskytovanie špecializovanej zdravotnej starostlivosti v odbore chirurgia
pre obyvateľov mesta Lipany, pričom spoločnosť Takmar s.r.o, so sídlom 17.
novembra 3743/138, 080 01 Prešov, IČO 53 186 133 prejavila vôľu zabezpečiť
poskytovanie zdravotnej starostlivosti v uvedenom odbore.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.