Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Komisie pri MsZ

1. Komisia finančná a pre správu majetku - predseda: Ing. Miloš Kožuško, tajomníčka komisie: Ing. Mária Majirošová,  členovia: Vladimír Babjak, Ing. Ján Baňas, Ľuboš Čorňák, Mgr. Emil Jacko, Jozef Kanuščák, Ján Kocúrko, PhDr. Jozef Križalkovič, Mgr. Martin Lazor, PaedDr. Dušan Majerčák, Ing. Jozef Majtner, Ing. Jozefína Tomašková,

2. Komisia sociálna, zdravotnícka a bytová - predseda: Vladimír Babjak, tajomníčka komisie: Mgr. Mária Grešová, členovia: Judita Andraščíková, JUDr. Katarína Ďzačovská, PhDr. Miriam Ištoňová, PhD., Ján Kocúrko, Mgr. Cecília Ondková, Anna Sekeráková, Igor Sladkovský, Mgr. Soňa Šuhajová, Mgr. Ľudmila Verešpejová,

3. Komisia pre rómsku komunitu - predseda: Peter Fedák, tajomník komisie: Mgr. Marcela Kormošová, členovia: Jozef Kanuščák, Mgr. Irena Blichárová, Ladislav Olejník, Mgr. Ľuboš Poremba, Mgr. Ján Pták, Mgr. Miriam Reištetterová, Ing. Zuzana Sladkovská, Ľudovít Surgent, Ing. Peter Tejbus, Mgr. Marko Urdzík,

4. Komisia pre kultúru - predseda: Ján Kocúrko, tajomníčka komisie: Mgr. Iveta Hrabčáková, členovia: Bc. Marek Kandráč, Jozef Kanuščák, Mgr. Mária Kmecová, PaedDr. Gabriela Mochňáková, Mgr. Ivica Molnárová, PaedDr. Lenka Murínová, Mgr. Andrea Semanová, JUDr. Janka Toporcerová,

5. Komisia pre šport - predseda: Anna Černická, tajomníčka komisie: Marcela Tomková,  členovia: JUDr. Radoslav Fedurco, Štefan Jacko, Mgr. Ľuboš Ľaš, JUDr. Ján Michňák, Ing. Stanislav Reištetter, Pavol Šuhaj, JUDr. Bohuslav Toporcer, PaedDr. Jozef Sobota, Mgr. Lukáš Višňovský,

6. Komisia pre výstavbu a územný plán - predseda: Ing. Peter Tejbus, tajomníčka komisie: Ing. Beáta Figurová Bedlovičová, členovia: Matej Andraščík, Michal Bucko, Ing. Anna Bučková, Bc. Juraj Figura, Jozef Kanuščák st., Ing. Štefan Kušnír, Ján Mindek, Peter Pariľák, Ing. Michal Petrík, Slavomír Reištetter,

7. Komisia pre životné prostredie - predseda: Peter Kandráč, tajomníčka komisie: Ing. Anna Bučková, členovia: Ľubomír Bučko, Peter Fedák, Jozef Goliáš, Pavol Kordiak, Matej Kožuško, Mgr. Terézia Križalkovičová, Jana Kuchárová, Mgr. Mária Majná, Milan Slaminka, Miloš Smetana, Peter Sopčák, Ing. Gabriela Angelovičová

8. Komisia informačno-propagačná - predseda: PhDr. Viera Urdová, tajomníčka komisie: Mgr. Viktória Molnárová, členovia: Mgr. Daniela Babjaková, PhDr. Eva Bujňáková, Anna Černická, Gabriel Kuchár, PhDr. Iveta Sekeráková, Mgr. Miroslav Tutoky, Ing. Michal Višňovský, Ing. Ivan Tkáč,

9. Komisia pre ochranu verejného záujmu - predseda: Ing. Miloš Kožuško, členovia: Peter Fedák, Jozef Kanuščák, Ján Kocúrko, PhDr. Viera Urdová,

10. Komisia pre Grantový program mesta Lipany - predseda: Katarína Dulinová, členovia: Anna Černická, Peter Fedák, Peter Kandráč, Ing. Stanislav Reištetter, Mgr. Soňa Šuhajová, Marcela Tomková, Mgr. Ľudmila Verešpejová,

11. Komisia pre Partnerský grantový program - členovia: Katarína Dulinová, Jeanine Hostettler, Ing. Miloš Kožuško, Hans - Rudolf Schreiber, Mgr. Soňa Šuhajová, PhDr. Viera Urdová,

12. Mestská školská rada - predseda: Mgr. Anton Lazorík, tajomníčka komisie: Mgr. Mária Urbanová, členovia: Mgr. Adriána Bencová, Terézia Brillová, Katarína Dulinová, Mgr. Emil Jacko, Ing. Marianna Mertinková, Marcela Parimuchová, Mgr. Pavol Palenčár, Mgr. Marcel Polomský, Ing. Stanislav Reištetter,

13. Komisia cestovného ruchu - predseda: Mgr. Ľudmila Verešpejová, tajomníčka komisie: Ing. Michal Višňovský, členovia: Ing. Gabriela Angelovičová, Mgr. Štefan Antol, Peter Fedák, Jozef Kanuščák, Vladimír Kocúrek, PhDr. Jozef Križalkovič, Ing. Bernard Majtner, Ing. Peter Máthé, Ing. Igor Štvarták, Ing. Eduard Vokál.