Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zverejnenie zámeru prevodu – zámeny majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Dátum: 10.06.2020
Autor: Mesto Lipany
Počet videní: 203

Mesto Lipany zverejňuje zámer prevodu – zámeny majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa na základe uznesenia č. 19/2020/III/3 zo dňa 28. 05. 2020.

zámer prevodu - zámeny pozemku podľa § 9a ods.8 písm. e/ zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí Predmetom zámeny je pozemok vedený na LV 1375 reg. C KN p.č.2680/142 o výmere 93 m2 – záhrada vo vlastníctve mesta Lipany v cene 23,00 EUR/m2. za pozemok v k.ú. Lipany reg. E KN na LV č. 2687 - p.č. 465 o výmere 8320 m2 - orná pôda vo vlastníctve Ing. Vladimíra Reistettera, bytom Lipany pod B25 v podiele 6/240 /208m2/ v cene 13,30 EUR/m2. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že Mesto Lipany plánuje v lokalite Šejba HBV a priebežne zabezpečuje majetkoprávne vysporiadanie pozemkov.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.