Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zverejnenie zámeru  prevodu vlastníctva  majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Dátum: 11.05.2020
Autor: Mesto Lipany
Počet videní: 274

Na základe uznesenie MsZ v Lipanoch č. 18/2020/VII/1 zo dňa 30.4.2020 Mesto Lipany zverejňuje zámer previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:

-predaj pozemku register KN C, p.č. 560/60 –zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2, vedený na LV 1375 Patrikovi Škovrankovi za znalcom stanovenú cenu vo výške 42,72€/m2 v zmysle Znaleckého posudku č. 33/2020 zo dňa 25.3.2020 vypracovaného Ing. Jánom Gregom, Prešov a náklady spojené s prevodom z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že predmetný pozemok sa nachádza pri byte na prízemí, ktorého vlastníkom je pán Patrik Škovranko.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.